دانشکده ها

دانشکده طب معالجوی

ماموریت دانشکده طب معالجوی:

تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص، بستر سازی جهت انجام پژوهشهای کاربردی و اساسی، ارائه خدمات صحی متناسب با استندردهای جهانی به منظور کمک به سلامت افراد جامعه و نیازهای صحی کشور.

 

چشم انداز دانشکده طب معالجوی:

دانشکده طب معالجوی قصد دارد در ارتقاء صحت جامعه با تربیت نیروهای کارآمد، ارائه خدمات صحی معیاری و پژوهش های کاربردی در منطقه پیشتاز باشد.

 

۱- ریاست دانشکده طب معالجوی

علی احمد مکارم

رتبه علمی: پوهنمل و عضو هیئت علمی دانشکده طب

تحصیلات: ماستری در رشته طب از دانشگاه فردوسی در سال ۱۳۸۸

آثار علمی:

 

فعالیت ها:

 

۲- هیأت علمی دانشکده طب معالجوی

الف-  خلاصه شناسه‌ی اعضای شورای علمی دانشکده طب معالجوی عبارتند از: 

۱-  علی احمد مکارم: ماستری در رشته طب از دانشگاه فردوسی در سال ۱۳۸۸

۲-  سید یوسف موسوی: دکتری فیزیولوژی از دانشگاه تربیت مدرس

۳-  نعمت الله رضایی: تخصص و لیسانس از دانشگاه کابل

۴-  محمد جعفری:  ماستر و لیسانس در رشته بهداشت حرفه ای از دانشگاه علوم طبی یزد و قم در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۸۹

۵-  مومنه محمدی:  ماستر در رشته هماتولوژی و بانک خون در دانشگاه تربیت مردس در سال ۱۳۹۱ و لیسانس در رشته بیولوژی حیوانی در سال ۱۳۸۸ در دانشگاه زابل

۶-  جعفرعلی مرادی:  ماستر در رشته طب از دانشگاه طبی یزد در سال ۱۳۹۱

۷-  موسی بشیر:  ماستر در رشته آموزش بهداشت از دانشگاه طبی تهران در سال ۱۳۸۸

 

ب-  بیوگرافی علمی اعضای شورای علمی دانشکده طب معالجوی عبارتند از: 

۱-  سید یوسف موسوی  

موقف اداری: سرپرست معاونت علمی تدریسی

رتبه علمی: پوهنیار و عضو هیئت علمی دانشکده طب

دکتری فیزیولوژی از دانشگاه تربیت مدرس

آثار علمی

 

 

۲-  نعمت الله رضایی

موقف اداری: آمر دیپارتمنت داخله

رتبه علمی: پوهنیار و عضو هیئت علمی دانشکده طب

تخصص و لیسانس از دانشگاه کابل

آثار علمی:

فعالیت­ها و تجربیات کاری:

 

 

۳-  محمد جعفری

رتبه علمی: پوهنیار و عضو هیئت علمی دانشکده طب

ماستر و لیسانس در رشته بهداشت حرفه ای از دانشگاه علوم طبی یزد و قم در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۸۹

آثار علمی

 • بررسی اثرات سروصدا در بین کارگران
 • بررسی سایتوتوکسی نانوذره ای

 

۴-  مومنه محمدی

موقف اداری: آمر دیپارتمنت هماتولوژی

رتبه علمی: پوهنیار و عضو هیئت علمی دانشکده طب

ماستر در رشته هماتولوژی و بانک خون در دانشگاه تربیت مردس در سال ۱۳۹۱ و لیسانس در رشته بیولوژی حیوانی در سال ۱۳۸۸ در دانشگاه زابل

آثار علمی:

 

۵-  جعفرعلی مرادی

موقف اداری: آمر دیپارتمنت آناتومی

رتبه علمی: پوهنیار و عضو هیئت علمی دانشکده طب

ماستر در رشته طب از دانشگاه طبی یزد در سال ۱۳۹۱

آثار علمی:

 

۶-  موسی بشیر  

موقف اداری: آمر دیپارتمنت صحت عامه

رتبه علمی: پوهنیار و عضو هیئت علمی دانشکده طب

ماستر در رشته آموزش بهداشت از دانشگاه طبی تهران در سال ۱۳۸۸

آثار علمی:

دانشکده اقتصاد و مدیریت

علم اقتصاد علم ارائه بهترين راهها براي بهره ب%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%86%d9%82%d9%88%db%8cرداري از منابع مادي و در نتيجه بالا رفتن سطح زندگي مردم است. دانشگاه خاتم النبيين(ص)‌  شعبه غزني با درک اين نياز براي مردم علم دوست غزني اين رشته را فعال نموده است که هم اکنون تعداد  220 دانشجو در سه گروه، در تايمهای صبح و عصر مشغول به تحصيل بوده اند. اين دانشکده در رشته هاي اقتصاد تجارتي، مديريت تجارتي و مديريت اقتصادي فعاليت دارد.

الف) اهداف دانشکده

 1. تعلیم وتــربیت افــراد متخصص ومتعهد درزمینه مسایل مختلف اقتصادی؛
 2. تربیت افرادی با قابلیت درک، نقد واستنباط مبانی اقتصاد اسلامی به منطور تدوین و طراحی نظام اقتصادی کارآمد ومتناسب با جامعه دینی افغانستان؛
 3. پاسخگویی به نیازهای جامعه در زمینه های اقتصاد تجارتی، مدیریت تجارت، و مدیریت اقتصادی؛
 4. آماده سازی محصلین جهت ورود به دوره های تحصیلی ماســتری وبالاتر

ب) استادان دانشکده اقتصاد ومدیریت

 1. استاد ســـــــــــید براتعلی نقوی (ماستر اقتصاد)
 2. استاد یوسف رضـــــــــــایی ( ماستر مدیریت)
 3. دکتر سید تقی هاشمی ( دکترای اقتصاد)
 4. استاد اسحق علی فهیمی (ماستر اقتصاد)

این دانشکده با ریاست استاد سید براتعلی نقوی ( ماستر اقتصاد ومدیریت) اداره می شود.

تهیه وترتیب: آمریت فرهنگی _ تربیتی

 

 

دانشکده علوم سیاسی

ریاست دانشکده علوم سیاسی

رمضان علی فصاحت  download

رتبه علمی:  پوهنیار و عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی

تحصیلات: ماستر  و لیسانس در رشته علوم سیاسی از مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۸۷

آثار علمی: 

 

فعالیت­ها و تجربیات کاری

 • آمر امور و برنامه های فرهنگی دانشگاه
 • سردبیر و مدیر مسئولی نشرات فرهنگی

 

۲- هیأت علمی دانشکده علوم سیاسی

الف-  خلاصه شناسه‌ی اعضای شورای علمی دانشکده علوم سیاسی عبارتند از: 

۱- سید عبدالقیوم سجادی: دکتری از دانشگاه شهید بهشتی تهران در رشته روابط بین الملل در سال ۱۳۸۴ – عنوا

دانشکده‌ فقه وحقوق

چشم انداز (Vision)
تبدیل شدن دانشکده به مرکز معتبر آموزش و تولید دانش حقوقی و کسب جایگاه برتر در میان مراکز مشابه در سطح کشور.

بیانیه مأموریت (Mission)
تلاش و برنامه ریزی برای بیشترین سهم در تولید و ترویج دانش حقوق و ارزش­های حقوقی در کشور.
تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص در عرصه­های مختلف حقوق.
برگزاری دوره‌های تحصیلات تکمیلی با بهره‌گیری از برترین امکانات علمی و پژوهشی.

۱- ریاست دانشکده فقه و حقوق
سید عبداللطیف سجادی

رتبه علمی: پوهنمل و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق

تحصیلات: فارغ التحصیل خارج فقه و اصول و محصل دوره دکتری فقه و حقوق قضائی

آثار علمی:

الف- کتب

ویژگی های حکومت جهانی اسلام، بوستان کتاب، ۱۳۸۳، قم
اخوت اسلامی و برادری در اسلام، مجمع تقریب مذاهب اسلامی، ۱۳۸۷، تهران
نکاح موقت در قرآن و سنت؛
ب- مقالات

رابطه علم قاضی با بینه در فرض تعارض؛ ۱۳۹۳
وظایف و مسئولیت حکومت اسلامی
مبانی وحدت ملی در افغانستان
جهانی شدن پروسه طبیعی یا پروژه‌ی غربی
نقض حکم قاضی از منظر حقوق و فقه امامیه (چاپ شده در مجله تخصصی المصطفی)
فعالیت ها و تجربیات کاری؛

ریاست دانشکده فقه و حقوق (۱۳۸۶-۱۳۸۹)
عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم النبیین(ص)
عضو شورای موسس مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی
عضو شورای اهل حل و عقد مجاهدین
۲- کادر علمی دانشکده فقه و حقوق
دانشکدة فقه و حقوق تنها در کابل از ۹ عضو کادر علمی دایمی با سویه تحصیلی دکترا و ماستری بهره­ مند است (دانشکده فقه و حقوق در شعبة غزنی و جاغوری شورای علمی خاص خود را دارا هستند).

الف- خلاصه شناسه اعضای شورای علمی دایمی دانشکده فقه و حقوق عبارتند از:

۱- سید عبداللطیف سجادی: فارغ التحصیل خارج فقه و اصول و محصل دوره دکتری فقه و حقوق قضائی

۲- عبدالبصیر نبی زاده: ماستر حقوق جزا و جرم شناسی و لیسانس حقوق از جامعه المصطفی العالمیه در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۸۷

۳- عبدالعلی محمدی: دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی – عنوان تزس دکتری “سازوکارهای حقوقی تأسیس دولت مدرن و موانع آن در افغانستان” – ماستر در رشته حقوق عمومی از مؤسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی

۴- عبدالکریم اسکندری: محصل دوره دکتری در دانشگاه تهران (پردیس قم) در رشته حقوق جزا و جرم شناسی – عنوان تزس دکتری “اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران و افغانستان” – ماستر در رشته حقوق

۵- عزیزالله فصیحی: محصل دوره دکتری رشته حقوق جزا در دانشگاه تهران از سال ۱۳۹۲- ماستر حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه اهل بیت در سال ۱۳۸۹ و لیسانس حقوق از مشهد

۶- علی احمد رضائی: محصل دوره دکتری در دانشگاه فردوسی در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی و ماستر در رشته فقه و معارف اسلامی

۷- قاسم علی صداقت: محصل دوره دکتری دانشگاه شهید بهشتی تهران در رشته حقوق عمومی – عنوان تزس دکتری “نظارت اساسی در افغانستان و عراق” – ماستر در رشته حقوق عمومی

۸- محمدعیسی فهیمی: ماستر و لیسانس فقه و معارف اسلامی از جامعه المصطفی العالمیه در سال ۱۳۸۹ و ۱۳۷۶

۹- سید یعقوب عارفی: ماستر از رشته حقوق خصوصی در سال ۱۳۸۸ و لیسانس معارف اسلامی و حقوق در سال ۱۳۸۴ از جامعه المصطفی العالمیه

ب- بیوگرافی علمی اعضای شورای علمی دانشکده فقه و حقوق عبارتند از:

۱- عبدالبصیر نبی زاده

موقف اداری: آمر تحقیقات علمی دانشگاه

رتبه علمی: پوهنیار و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق

ماستر حقوق جزا و جرم شناسی و لیسانس حقوق از جامعه المصطفی العالمیه در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۸۷

آثار علمی:

آزادی بیان در فقه و حقوق
جایگاه احزاب سیاسی در اسناد بین المللی و قانون اساسی افغانستان
مشارکت سیاسی در افغانستان چالش ها و راهکارها
جرایم یقه سفیدان
بررسی مصادیق عسر و حرج
جرایم سایبری و چالش های حقوقی

۲- عبدالعلی محمدی

رتبه علمی پوهندوی و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق

دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی – عنوان تزس دکتری “سازوکارهای حقوقی تأسیس دولت مدرن و موانع آن در افغانستان” – ماستر در رشته حقوق عمومی از مؤسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی

آثار علمی:

الف- کتب

درآمدی بر ساختارهای اداری حکومت اسلامی؛ ۱۳۸۵
حقوق اساسی جمهوری اسلامی افغانستان؛ ۱۳۸۷
حقوق اداری افغانستان؛ نشر عرفان؛ ۱۳۹۰
ب- مقالات

بایسته های نظام قضائی افغانستان؛ ۱۳۸۴
آزادی بیان در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان؛ ۱۳۸۵
مکانیزم نظارت بر انتخابات در قوانین افغانستان؛ ۱۳۸۶
کنگره امریکا و شورای ملی افغانستان؛ ۱۳۸۶
مبانی نظری دموکراسی؛ ۱۳۸۸
سازوکار تأمین سلامت انتخابات؛
فعالیت ها و تجربیات کاری

مدیر عمومی ارشاد و دعوت در وزارت کار و امور اجتماعی؛ ۱۳۷۳-۱۳۷۲
عضو مسلکی ریاست معارف اسلامی رادیو و تلوزیون؛ ۱۳۷۳-۱۳۷۵
مشاور حقوقی رئیس ولسی جرگه شورای ملی؛ ۱۳۸۶-۱۳۸۷
مشاور حقوقی فعلی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان؛ ۱۳۹۳

۳- عبدالکریم اسکندری

رتبه علمی: پوهنمل و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق

محصل دوره دکتری در دانشگاه تهران (پردیس قم) در رشته حقوق جزا و جرم شناسی – عنوان تزس دکتری “اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران و افغانستان” – ماستر در رشته حقوق

آثار علمی:

الف) کتب

“موقعیت حقوقی زنان بزه دیده در فقه و حقوق”؛ موسسه امام خمینی؛ ۱۳۹۱
شخصیت حقوق زن؛ نشر معارف؛
حقوق خانوادگی زن؛ نشر معارف؛
ضمان اقارب در قتل عمد؛ قم؛ ۱۳۸۷
راهکارهای حمایت از بزه دیدگان؛ قم؛ ۱۳۸۸
تحلیل و بررسی حقوق زنان بزه دیده؛ قم؛ ۱۳۸۷
ب) مقالات:

حقوق اقلیت ها در نظام اسلامی؛ ۱۳۹۲
حق سکوت متهم در حقوق افغانستان و اسناد بین المللی؛ ۱۳۹۲
حقوق اقلیت ها در نظام اسلامی؛ ۱۳۹۲
نقش ترک فعل در تحقق عنصر مادی قتل، از منظر حقوق جزای افغانستان و اسناد بین الملل؛ ۱۳۹۲
مرتد کیست و فلسفه مجازات آن چیست؟؛ ۱۳۹۰
راهکارهای حمایت از قربانیان جرم در قوانین افغانستان و اسناد بین المللی؛ ۱۳۸۹
تاثیر رسوم غلط بر حقوق زنان افغانستان و راهکارهای بیرون رفت آن؛ ۱۳۸۸
بررسی فقهی-حقوقی اعتبار اذن ولی در امر ازدواج؛ ۱۳۸۷

۴- عزیزالله فصیحی

رتبه علمی: پوهنیار و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق

محصل دوره دکتری رشته حقوق جزا در دانشگاه تهران از سال ۱۳۹۲- ماستر حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه اهل بیت در سال ۱۳۸۹ و لیسانس حقوق از مشهد

آثار علمی:

۵- علی احمد رضائی

رتبه علمی: پوهنمل و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق

محصل دوره دکتری در دانشگاه فردوسی در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی و ماستر در رشته فقه و معارف اسلامی

آثار علمی؛

مرجعیت علمی اهل بیت از نظر حنفیان؛ ۱۳۹۰
اهل بیت محور تقریب اسلامی؛ ۱۳۹۰
امام صادق و اخوت دینی؛ ۱۳۸۸
سیره و اندیشه تقریبی امام اعظم؛ ۱۳۸۶

۶- قاسم علی صداقت

رتبه علمی: پوهنمل و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق

محصل دوره دکتری دانشگاه شهید بهشتی تهران در رشته حقوق عمومی – عنوان تزس دکتری “نظارت اساسی در افغانستان و عراق” – ماستر در رشته حقوق عمومی

آثار علمی:

الف) کتب:

– “راهکارهای تضمین حقوق شهروندی در فقه اسلامی و قوانین افغانستان”؛ جامعه الصمطفی؛ ۱۳۸۸

– حقوق اساسی افغانستان؛ موسسه امام خمینی؛ ۱۳۹۱

ب) مقالات:

مرزبندی حوزه های انتخاباتی در افغانستان؛ ۱۳۹۳
تعهدات ایجابی دولت در برابر شهروندان از دیدگاه امام علی؛ ۱۳۹۱
عوامل اقتصادی فساد اداری؛ ۱۳۸۹
شورای ملی و کارویژه های نظارت بر قدرت؛ ۱۳۸۸
بررسی پروسه انتخابات ریاست جمهوری؛ ۱۳۸۷
صلاحیت ها و کارویژه های مجلس سنای افغانستان؛ ۱۳۸۷

۷- محمدعیسی فهیمی

رتبه علمی: پوهنیار و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق

ماستر و لیسانس فقه و معارف اسلامی از جامعه المصطفی العالمیه در سال ۱۳۸۹ و ۱۳۷۶

آثار علمی:

۸- سید یعقوب عارفی

موقف اداری: آمر دیپارتمنت فقه

رتبه علمی: پوهنمل و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق

ماستر از رشته حقوق خصوصی در سال ۱۳۸۸ و لیسانس معارف اسلامی و حقوق در سال ۱۳۸۴ از جامعه المصطفی العالمیه

آثار علمی:

الف) کتب

چندین اثر آماده ای چاب

ب) مقالات:

ضمان قهری
وکالت در حقوق افغانستان و ایران
شرایط صحت نکاح از منظر فقه اسلامی
نقش اکراه در معاملات از منظر فقه اسلامی
مرور زمان مدنی
۳- شناسه‌ی دانشکده فقه و حقوق
الف- تأسیس دانشکده فقه و حقوق

دانشکده فقه و حقوق، اولین دانشکده دانشگاه خاتم النبیین (ص) است که در سال ۱۳۸۶، به منظور تعلیم و تربیت شیفتگان و تشنگان بینش فقه اسلامی، و دانشِ حقوق انسانی تشکیل گردید و در حال حاضر صدها محصل اندیشمند و متعهد و جویای دانش و ارزش در این دانشکده در مقطع لیسانس و دوره ماستری مشغول به فراگیری علم فقه و حقوق می باشند. به راستی، آموزش حقوق در غیاب آگاهی فقهی، تحصیلِ گسسته از پایه می­نماید، اشخاصی می­توانند از ماده­های قانونی ادراک و استنباط درست و ارزنده داشته باشند که از مسایل فقهی بی­خبر نباشند. به همین جهت، این دانشکده، متون و قواعد فقهی را به اندازة نیاز در دروس اصلی و اختیاری حقوق گنجانده و عنوان «دانشکده فقه و حقوق» یافته است.

ب- اهداف دانشکده فقه و حقوق

هدف اصلی، «تعلیم و تربیت انسان­های عالم و عامل به آموزه­ها و احکام دینی، اخلاقی، فقهی و قانونی» است. انگیزه واقعی دانشگاه خاتم ­النبیین(ص) و دانشکده فقه و حقوق، فراهم­ سازی فضای «معنویت و معرفت» است، این دانشگاه و دانشکده، خود را تنها «مرکز علمی» نمی­ شمارد بلکه «مرکز دینی- اخلاقی» نیز می­داند؛ بنابراین، به «دانش» و «ارزش» نگاه و نگرش همسان دارد و می­کوشد پایگاه پاکیزه­‌ی معرفت ­اندوزی و معنویت ­آموزی محصلان باشد. البته، معرفت و مهارت دو بال یک پرواز خواهند بود. این­جاست که می­توان اشاره داشت:

۱- تعلیم معیاری و تخصصی

آگاهی‌­هایی پراکنده و حتی اطلاعات گسترده، هنگامی پایه و پرتو پیشرفت و پیراستگی قرار خواهند گرفت که در سایه ­سار «معیارمندی» و «دسته­‌بندی» قرار گیرند. انگیزه دانشکده فقه و حقوق، آشناسازی با فنون استنباط یعنی آموزش قاعده­ مند، فقه و حقوق است، تا محصلان در مسایل نوپیدا و پیچیده امروزی با استفاده از منطق حقوقی و شیوه برداشت فقهی از سرگردانی و سر درگمی رهایی یابند. تعلیم آکادمیک و تخصصی، انگیزه بایسته­ای است که هیچ نهاد علمی- دینی نمی­تواند را هدف نداند.

۲- تعلیم کاربردی (تقویت مهارت)

هر زمینه و رشته­‌ی علمی، بر سه پایه «آگاهی»، «آمادگی» و «ورزیدگی» استوار است؛ آگاهی­ها هر اندازه روشن و گسترده باشند، بدون «آمادگی لازم» نمی­تواند مسیر مطلوب و مترقی را بپیماید، برای همین، ماجرای «مهارت» مطرح می­شود. در رشته فقه و حقوق، افزون بر دانش، باید میان ماده‌­های قانونی و مسایل حقوقی گردش داشت و برای حل پرونده‌­های پیچیده، «آمادگی» یافت. هدف این دانشکده، تنها «آموزش نظری» نیست، بلکه مقصود مهارت آموزی و زمینه­‌سازی برای آمادگی عملی محصلان در زمینه­‌های قضا، وکالت و سایر مسایل حقوقی نیز می­باشد. در همین راستا، دانشکده، برنامه ­های فوق برنامه، مانند: برگزاری محکمه تمثیلی، مسابقه قانون خوانی بازدید از محاکم علنی، نشست های قاضیان نامبردار کشور را در دستور کار قرار داده و اجرایی ساخته است.

۳- تعلیم همراه تعهد

«تخصص» همسایه و همسرای «تعهد» است؛ یکی بدون دیگری در «پیمودن ره مقصود» درمانده و وامانده خواهد بود. «دانش» در پناه «ارزش»، روشنایی خواهد یافت و نورافشانی خواهد داشت. دانش­اندوزی همراه با دینداری، جامعه را قانون­مند می­سازد. هدف دانشکده فقه و حقوق زمینه­ سازی برای رشد تخصص حقوقی در فضای تعهد اخلاقی است.

پ- رشته ها و دوره ­های تحصیل

دروس رشته فقه و حقوق، فعلاً در دوره لیسانس و ماستری ارایه می­شود:

۱- دوره لیسانس

در مقطع لیسانس، دانشجویانِ پذیرفته­ شده در کانکور پذیرش، وظیفه دارند، دست­کم ۱۳۶ واحد درسی را در مدت هفت سمستر (سه و نیم­سال) بگذرانند. در صورت نیاز، تا ده واحد درسی اختیاری نیز به کریدیت­ های یادشده افزوده خواهد شد. هم­چنین دانشجوی این مقطع، موظف است که در سال پایانی تحصیل، «مونوگراف» را در موضوع بسیار جزیی، ضروری و کارآمد انتخاب نموده، با اشراف استاد راهنما، تدوین نموده و برای ارزیابی به دانشکده تحویل دهد؛ در صورتی­که دانشجو، نتواند در هفت سمستر، تحقیق پایانی را تکمیل کند، ترم هفتم اختصاص به نگارش مونوگراف خواهد یافت.

باید یادآور شد: درس­های مقطع لیسانس در دانشکده فقه و حقوق به نحوی تنظیم و ارایه می­شود که دانشجو، از نظر علمی توانایی می­یابد منصب قضا، وکالت و مشاورت حقوقی را عهده­دار گردد. این شیوه، دست­کم دو برجستگی دارد:

اولاً، دانشجویان، درس­های اصلی و اساسی حقوق را می­گذرانند، آگاهی عمومی نسبت به تمام رشته­ ها پیدا نموده و زمینه شغلی گسترده ­تر می­یابند(به سارنوالی یا وکالت و مشاورت حقوقی محدود نمی­شود)؛

ثانیاً، دانشجو، گزینه ­های بیش­تر و آسوده ­تر برای انتخاب رشته در دوره ماستری خواهد داشت.

۲- دوره ماستری

هویداست که دانشکده فقه و حقوق، با دو دوره برگزاری سرافرازانه­‌ی جشن فارغ التحصیلی در مقطع لیسانس، بایستگی قانونی و شایستگی اخلاقی برگزاری دوره ماستری در رشتة حقوق را داراست: به همین جهت از آغاز سال تحصیلی ۱۳۹۲ به یاری آفریدگار با مجوز وزارت محترم تحصیلات عالی افغانستان، دوره ماستری رشته حقوق برگزار گردید. از میان انبوه متقاضیان، پس از آزمون و ارزیابی علمی، حدود هفتاد نفر در سه رشته پذیرفته شدند؛رشته‌هایی:

– رشتة حقوق عمومی.

– رشتة جزا و جرم ­شناسی.

– رشتة حقوق بین الملل.

مدت دوره ماستری دو سال است و در این دوره، دانشجویان ۳۵ واحد درسی را سپری خواهند کرد، از آن میان، شش واحد اختصاص به «پایان­ نامه» دارد.

اکنون، با تجربه‌ی جشنواره‌ی فراغت ماستری، دانشجویان از میان تعداد بسیاری از داو و طلبان در دو رشته‌ی مهم حقوق: «حقوق جزا و جرم‌شناسی» و «حقوق بین‌الملل» مورد آزمون دقیق قرار گرفته و تعداد معدودی (به میزان سقف تعیین‌شده از جانب وزارت تحصیلات عالی) پذیرش می‌شوند.

ت- دانشجویان مشغول به تحصیل و فارغ التحصیل

۱- فارغ التحصیلان

دانشکدة فقه و حقوق بر خود می­بالد که توانسته است، سرافرازانه با گذراندن دو چهارسال تحصیلی، دو دوره محفل فراغت را نظاره­گر باشد. در مجموع تا کنون، تعدا پرشماری دانشجو، از این دانشکده، جامة آراستة فارغ التحصیلی را دریافت نموده­اند و بیش­تر آنان توفیق دست­یابی به شغل مناسب را یافته­اند و یا در دانشگاه خاتم­النبیین(ص)، مشغول ادامة تحصیل در مقطع ماستری شده­اند. به صورت دقیق، از میان ۲۳۰ دانشجوی شایسته­ی شرکت در جشن فراغت، تا کنون ۱۴۹ دانشجو (ذکور: ۹۸٫ اناث: ۵۱)، با سپری کردن مراحل نهایی اداری و امضای برگة فراغت، ریز نمرات­شان از سوی وزارت محترم تحصیلات مورد تأیید قرار گرفته است.

۲- بورسیه­ شدگان

دانشگاه خاتم النبیین(ص)، تاکنون توانسته است از میان دانشجویان فارغ التحصیلی دانشکده فقه و حقوق، حدود هفتاد دانشجو را بورسیه کامل خارج از کشور نماید. ۳۵ نفر از آنان بیش از یک­سال مشغول به تحصیل دروس دوره ماستری در رشته حقوق جزا و جرم­ شناسی و حقوق خصوصی هستند و سایر بورسیه­ شدگان نیز آماده اعزام می­باشند. البته، فرایند بورسیه به خارج از کشور، از برنامه­ های تداومی این دانشگاه است.

۳- دانشجویان مشغول به تحصیل

دانشکده فقه و حقوق، ۳۹۷ (اناث: ۸۱ و ذکور: ۳۱۶) نفر دانشجوی مشغول به تحصیل دارد،

سال اول: ۸۰ دانشجو. این هشتاد نفر از میان انبوه ثبت کنندگان برای شرکت کانکور ۱۳۹۲، با توجه به نمره کتبی و مصاحبه علمی برگزیده شده ­اند.

سال دوم: ۹۰ دانشجو(ذکور: ۷۳٫ اناث: ۱۷). گروهی هستند که با موقفیت مضامین درسی سال قبل را گذرانده ­اند و شایستگی ارتقا به سال دوم را یافته ­اند.

سال سوم: شرکت ­کنندگان سال سوم ۱۵۸ دانشجوی می­باشند که از امتحان ۸۰ واحد درسی سربلند برون آمده و لیاقت شرکت در دروس بالاتر را دارند.

سال چهارم: دانشجویان سال چهارم، در آستانة فراغت تحصیل قرار می­گیرند و باید نمره قبولی در حداقل ۱۳۶ واحد را داشته باشند، تا بتوانند در جشن فراعت شرکت کنند؛ در سمستر اول سال روان، ۴۸ نفر ذکور و ۲۱ نفر اناث، در مجموع ۶۹ دانشجوی این دانشکده، لیاقت دریافت جامه فارغ التحصیلی را دارند.

هم اکنون شماری بسیاری از دانشجویان مشغول به تحصیل رشته‌ی فقه و حقوق در این دانشکده هستند.

ث- دور نمای شغلی دانشجویان رشته فقه و حقوق

۱- فعالیت علمی

فارغ التحصیل دوره لیسانس و ماستری دانشکده فقه و حقوق توانایی می­یابد که به عنوان استاد و محقق مسایل علمی و حقوقی و کادرهای مسلکی مورد نیاز دولت و مراکز تحصیلات عالی و علمی جذب شود؛

۲- قضاوت

فارغ التحصیل لیسانس و ماستری این دانشکده می­تواند از طریق آزمون ستاژ قضایی ستره محکمه که سالانه یکبار برگزار می­گردد به عنوان قاضی متخصِّص و با تقوا وارد قوه قضاییه کشور شود.

۳- وکالت

فارغ التحصیل این دانشکده می­تواند جوازنامه وکالت دفاع را دریافت نماید و به عنوان وکیل حقوقی و مدافع در جامعه فعالیت نماید.

۴- مشاور حقوقی

متخصص فقه و حقوق این دانشکده با شایستگی کامل می­تواند به اشخاص حقیقی و حکمی عمومی و خصوصی در جامعه مشورت­های سازنده و ارزنده حقوقی و قانونی ارایه کند.

۵- قانونگذاری

دانش آموخته دانشکده فقه و حقوق این دانشگاه می­تواند به عنوان یابنده یا نگارنده قوانین و مقررات در شورای ملی و در سازمان و نهادهای دولتی خدمت دلسوزانه و صادقانه را بر طبق تخصص و تعهد خویش انجام دهد.

۶- فعالیت اداری و اجرای قانون

دانشجوی فارغ التحصیل حقوق می­تواند به عنوان مدیر ارشد اجرایی یا مقام اداری کشور در جامعه فعالیت نماید چون متخصص فقه و حقوق می باشد در نتیجه توان تطبیق و اجرای قانون را به خوبی دارا می باشد

ج- برنامه­ های تقویتی

این دانشکده به منظور نشاط علمی و ثمره عملی دروه های آموزشی دانشجویان، همواره اقدامات ذیل را در دستور کار دارد:

۱- برگزاری محکمه تمثیلی در حضور هیأت قضایی از میان قاضیان کشور( نقد و بررسی جلسات محکمة تمثیلی، توسط قاضیان محکمه؛

۲- برگزاری نسشت های تخصُّصی حقوقی به صورت عموم برای همه دانشجویان عزیز رشته فقه و حقوق.

۳- برگزاری مسابقات آشنایی با قوانین نافذه جمهوری اسلامی افغانستان.

۴- اشتراک دادن دانشجویان به جلسات محاکم رسمی به منظور تماشای نحوه دادرسی و محاکمه.

۵- دعوت قضات و سارنوال­ها و پزشکان طب عدلی به منظور تدریس یا سخنرانی برای دانشجویان عزیز این دانشکده .