به اطلاع کلیه فارغ التحصیلان سال ۱۳۹۹ و نیز محصلانی که با ختم سمستر بهاری ۱۴۰۰ فارغ التحصیل می گردند، رسانیده می شود که قرار است به زودی پنجمین جشنواره فارغ التحصیلی دانشگاه خاتم النیین شعبه غزنی برگزار شود. بنابراین برای ثبت نام و کسب معلومات بیشتر در این مورد، هرچه زودتر به معاونت اداری-مالی و مدیرت فارغان مراجعه نمایید.
آخرین مهلت ثبت نام ۱۰ / ۳ / ۱۴۰۰ می باشد.