قابل توجه محصلین گرامی!

به اطلاع عموم محصلین گرامی رسانیده می شود اینکه درس های سمستر خزانی سال تحصیلی 1400 پوهنتون خاتم النبیین(ص) شعبه غزنی روز شنبه مورخ 1400/8/8 رسماً آغاز می گردد. دانشجویان عزیز  جهت شروع درس ها، انتخاب کریدیت و ساماندهی برنامه آموزشی خود به دانشکده و امور محصلان مراجعه نمایید.

 

معاونت علمی- تدریسی

تاریخ شروع دروس خزانی 1400 روز شنبه تاریخ 1400/8/8