پوهنتون خاتم‌النبیین(ص) شعبه غزنی در نظر دارد مرکز زبان‌های خارجی و کمپیوتر خویش را به واجدین شرایط ایجاد مرکز واگذار نماید، بنابراین از تمامی نهادها و افراد واجد شرایط تقاضا می‌شود تا پروپوزل خویش را برای ایجاد مرکز زبان‌های خارجی و کمپیوتر به معاونت امور محصلان پوهنتون و یا ایمیل آدرس [email protected] ارسال نمایند.