نتایج کانکور خزانی 1400 پوهنتون خاتم النبیین(ص) شعبه غزنی
داوطلبان گرامی می‌توانند نتایج کانکور سمستر خزانی 1400 را در جدول زیر مشاهده نمایند.

از پذیرفته‌شدگان خواهشمند است که هرچه سریعتر برای پیگیری کارهای تحصیلی و اداری خود هر روزه در ساعات اداری به دفتر اداره محصلان دانشگاه مراجعه نمایند.