امتحان کانکور متفرقه و انستیتوت علوم صحی دانشگاه خاتم النبیین(ص) شعبه غزنی برگزار شد!
سه شنبه 10 اسد سال جاری کانکور متفرقه و انستیتوت علوم صحی پوهنتون خاتم النبیین شعبه غزنی با حضور صدها داو طلب از طبقه ذکور و اناث با نظارت مستقیم هیئت وزارت تحصیلات عالی و هیئت ریاست صحت عامه ولایت غزنی و هم چنان با حضور ریاست محترم دانشگاه و معاونین محترم علمی تدریسی و اداری مالی دانشگاه در سالن اجتماعات پوهنتون اخذ گردید، تلاوت آیات کلام الهی و پخش سرود ملی آغازین برنامه را زینت بخشید و در ادامه سخنرانان به صورت مختصر در مورد جایگاه علم و دانش ایراد سخن نمودند، دکتر حسین حبیبی رئیس دانشگاه در سکویی سخنرانی با اشاره بر مبنای سفارش کلام وحی (یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ)
برتری و جایگاه کسان را که صاحب علم و دانش است و می آموزد بیان داشت و افزود هیچ موفقیت و نتیجه ی مطلوب بدون سعی و تلاش به دست نمی آید و کسان به آینده نیک و درخشان دست پیدا می کند که به فرا گرفتن علم و دانش بپردازد و جامعه خویش در این مسیر یاری برساند. استاد محمد یوسف رضایی معاونت علمی تدریسی دانشگاه، و پوهنیار محمد مسعود نیکنام معاون علمی تدریسی دانشگاه غزنی به ترتیب دیدگاه ها و هدایات لازم را برا ی اشتراک کنندگان کانکور ارایه نمودند و برنامه با امتحان کانکور داوطلبان ورود به تحصیلات عالی پایان یافت.