از بدو زندگی اجتماعی انسان، تفکر و اندیشه اجتماعی و رابطه دیالکتیک اندیشه و عمل مورد اهتمام بشر بوده است. به همین دلیل اندیشمندان در طول تاریخ از جایگاه بس بالای برخوردار بودند. با گذر زمان و در اثر پیچیده‌گی جوامع بشری و مسائل بی‌شمار زندگی شهری از قبیل روابط فرهنگی و خرده‌فرهنگ‌های مختلف و عمدتا نامتجانس و بروز ناهنجاری‌های اجتماعی، نابرابری‌های طبقاتی، فقر، بیکاری، طلاق، اعتیاد، جنگ‌های فرقه‌ای، مشروعیت و مقبولیت سیاسی، حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌ها، بحران‌های اقتصادی و دیگر مسائل انسانی، نیاز به علوم انسانی دوچندان هم گردیده است. در همین راستا است که دانشگاه خاتم النبیین (ص) شعبه غزنی در تجلیل از دومین سالیاد رحلت معلم افغانستان، شماره 6 مجله علمی پژوهشی اندیشه خاتم را به بررسی موضوعات فوق الذکر از منظر آراء و اندیشه های آیت الله العظمی محسنی(ره) اختصاص داده است.

در این شماره اندیشه های اکادمسین کشور در ذیل عناوین زیر مورد بازخوانی قرار گرفته است:

  1. فلسفه مجازات در مکاتب حقوقی و کد جزای افغانستان، با تاکید بر اندیشه‌های آیت الله العظمی محسنی(ره)؛ نوشته‌ی دکتر حسین حبیبی و حسین‌داد کامران؛
  2. تقریب مذاهب در اندیشه‌ی آیت‌الله العظمی محسنی(ره)، نوشته‌ی سید محمدعیسی جوادی غزنوی؛
  3. تحلیل دیدگاه آیت الله محسنی(ره) در مورد آزادی بیان و عقیده، نوشته‌ی سید محمدعلی احسانی؛
  4. رابطه اسلام و دموکراسی در اندیشه آیت‌الله محسنی(ره)، نوشته‌ی رمضانعلی فصاحت؛
  5. بررسی جایگاه حزب در اندیشه سیاسی اسلام، با تاکید بر اندیشه سیاسی آیت الله محسنی(ره)، دکتر سید لیاقت‌علی موسوی؛
  6. راهکارهای مبارزه با فقر فرهنگی در اندیشه آیت الله محسنی(ره)، نوشته‌ی اسحق علی فهیمی؛
  7. آداب قضاوت از دیدگاه آیت الله محسنی(ره) با تاکید بر قوانین افغانستان، دکتر حسین حبیبی و حسین‌داد کامران؛
  8. قدرت قانون‌گذاری از دیدگاه آیت الله محسنی(ره)، نوشته‌ی دکتر قاسم‌علی صداقت؛
  9. ضمان بالتسبیب در فقه با تأکید بر دیدگاه آیت‌الله محسنی(ره)/ نوشته استاد نعمت الله محقق.
  10. ضمان طبیب از دیدگاه آیت الله محسنی(ره)، نوشته‌ی استاد محمدعیسی فهیمی؛