این برنامه به همت آمریت فرهنگی (سید نجیب الله وجاهت)، حمایت ریاست محترم دانشگاه و همکاری اساتید فرهیخته و گرامی هر یک دکتر علیرضا ناصری و دکتر بسم الله مهدوی بمنظور آموزش فن بیان و ارتقای مهارت های سخنوری دانشجویان راه اندازی شده بود.
مرحله نهایی این برنامه آموزشی و مهارتی، امروز سه شنبه مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۹ در قالب راه اندازی مسابقه سخنوری میان شرکت کنندگان برتر و پیشتاز در رقابت های اولیه، در سالن اجتماعات دانشگاه برگزار گردید. در این برنامه ریاست محترم دانشگاه، معاونین محترم و شماری از اساتید نیز به منظور تشویق و ترغیب هرچه بیشتر دانشجویان، شرکت ورزیده بودند. برنامه با تلاوت آیات کلام الله مجید توسط عزیز الرحمن روحانی محصل سال اول طب معالجوی، پخش سرود ملی و گردانندگی مجری موفق محمد هادی حقجو محصل سال دوم رشته علوم سیاسی آغاز و در ادامه ۸ تن از دانشجویان پیرامون «جایگاه، نقش و مسولیت دانشجو در جامعه» به سخنرانی پرداخته و در این خصوص با هم رقابت نمودند.
سخنران ویژه این برنامه اما جناب دکتر حبیبی ریاست محترم دانشگاه خاتم النبیین غزنی بود. ایشان در ابتدا از برگزار کنندگان این کارگاه مهارت افزایی تقدیر به عمل آورده و عنوان نمودند که آمریت فرهنگی کار بنیادینی را آغاز نموده است که قطعا نتایج مطلوبی را برای دانشجویان به جا خواهد گذاشت. زیرا تعداد زیادی از دانشجویان به رغم توانمندی های فراوان و داشتن ایده های مفید، قادر به برقراری ارتباط مناسب با جامعه و بیان دیدگاه های خود نیستند. این امر بیانگر ضعف مهارت ها و فن بیان در آنها است. دکتر حبیبی با تقسیم ابزار ارتباطی به ابزار سرد و گرم، عنوان داشتند که سخن و بیان جزء ابزار گرم به حساب آمده و در آن مخاطب وادار به تجزیه و تحلیل شده و سخن نفوذ بیشتری در ذهن می یابد. ایشان تاثیر و نفوذ سخن را بیشتر از هر نوع سلاح دیگر عنوان نمودند. دکتر حبیبی در ادامه سخنان خود به تبیین اهمیت سخن و بیان، از نظر قرآن پرداخته و به دعای حضرت موسی برای رفع عقده و گره از زبان به منظور تسهیل در انتقال پیام به مردم اشاره نمودند. ریاست محترم در پایان سخنان خود بر تداوم و ارتقای کمی و کیفی این دست برنامه های کاربردی و مهارتی تاکید نمودند.
در اخیر نتایج مسابقه توسط هیئت داوران اعلان و جوایز سخنرانان برتر و همچنین تصدیق نامه(سرتفکیت)های شرکت کنندگان این دوره آموزش فن بیان توسط ریاست محترم، معاونین محترم و اساتید گرانقدر به آنها تقدیم شدند.