اولین سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت آلله ساجدی را تسلیت عرض می نماییم.