اولین سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت آیت آلله ساجدی را تسلیت عرض می نماییم.