دانشجویان سمستر دهم طب معالجوی دانشگاه خاتم النبیین شعبه غزنی به مناسبت به پایان رساندن موفقانه امتحانات سمستر دهم و ختم موفقانه سال پنجم تحصیلی و دروس نظری شان، برنامه صمیمانه و با شکوهی با حضور ریاست محترم دانشگاه، معاونت علمی-تدریسی، معاونت اداری-مالی، روسای دانشکده ها و اساتید محترم، برگزار نمودند. ابتکار برگزاری این برنامه از خود دانشجویان بود و توسط بانو رجا رسا یکی از دانشجویان این صنف گردانندگی می شد. در این برنامه ریاست محترم دانشگاه ضمن تقدیر از ابتکار دانشجویان، با تاکید بر اهمیت و ضرورت تعهد و تخصص، آنان را در این مسیر تشویق نمودند. ایشان به دانشجویان توصیه نمودند که از خاتم النبیین تعهد وظیفوی و دینی و تخصص علمی را بعنوان تحفه با خود به جامعه ببرند. داکتر سید تراب الهام ریاست دانشکده طب سخنران بعدی برنامه بود که صحبت های خود را در محوریت اخلاق طبابت و ایجاد ظرفیت در دانشگاه و شفاخانه کدری خاتم النبیین برای جذب دانشجویان بعد از اتمام دوره تخصص شان، صحبت نمودند. دانشجویان طب ضمن سپاسگزاری از ریاست و اساتید محترم دانشگاه، از تجارب و خاطرات شیرین پنج ساله و عزم راسخ شان برای طی نمودن قاطعانه مسیرهای آینده و مقاطع بالاتر، صحبت کردند.