در این برنامه که توسط دانشجویان سمستر هشتم رشته اقتصاد (گروه 13951) و با حضور دانشجویان، اساتید و ریاست محترم عدلیه ولایت غزنی در این پوهنتون برگزار گردیده بود، از اساتید دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) بویژه اساتید دانشکده اقتصاد توسط دانشجویان تقدیر به عمل آمد.
برنامه با تلاوت قرآن کریم آغاز و با سخنرانی ریاست محترم دانشکده اقتصاد جناب دکتر مهدوی، معاونت محترم علمی – تدریسی جناب استاد محمدیوسف رضایی، استاد محقق نماینده محترم اساتید و ارائه مقاله توسط جناب آقای الیاسی نماینده دانشجویان ادامه یافت.
سخنرانان محفل ضمن اظهار سپاس و تشکر از برگزارکنندگان برنامه‌ی متذکره به مسئولیت‌های متقابل دانشجویان و اساتید اشاره نمودند.
برنامه با اهدای تقدیرنامه به اساتید پوهنتون خاتم‌النبیین(ص) خاتمه یافت.