این سمینار از سوی دانشکده اقتصاد و مدیریت با همکاری آمریت فرهنگی و آمریت تحقیقات علمی و با حضور اساتید محترم و جمعی بزرگ از دانشجویان برگزار شد. برنامه با تلاوت کلام الله مجید توسط قاری محمد کبیر حسینی آغاز و به دنبال آن سرود ملی پخش گردید. سخنرانان دکتر مهدوی ریاست دانشکده اقتصاد و مدیریت و استاد رضایی معاونت محترم علمی- تدریسی بودند.
آقای دکتر مهدوی موضوع را مطرح و در مورد اهمیت آن صحبت نمود. آقای استاد رضایی در مورد مهارت ها و ظرفیت های لازم برای کاریابی صحبت کردند. ایشان فهم و یادگیری خوب، داشتن خلاقیت و ابتکار، داشتن روحیه همکاری و تعامل، آموزش زبان، برخورداری از مهارت های تکنولوژیک و یادگیری مهارت های ادراکی را به عنوان محوری ترین عناصر برای کاریابی عنوان نمودند.