در آستانه ی دومین سالگرد غروب خورشید
(گزارش چهارم)
پوهنتون خاتم النبیین(ص) شعبه غزنی به مناسبت دومین سالگرد غروب خورشید فقاهت و مجاهدت، حضرت آیت الله العظمی محسنی(ره) دو کتاب با محور اندیشه های آن فقیه فقید را با موضوعات زیر در دست چاپ دارد:
۱. تحلیل دیدگاه آیت الله العظمی محسنی(ره) در مورد مبانی و مسائل چالشی حقوق بشر/ نوشته محمدعلی احسانی؛
۲. اعتبارسنجی اسناد احادیث از منظر آیت الله محسنی(ره)/نوشته حمید محمدی.