پوهنتون خاتم النبیین (ص) شعبه غزنی همواره مفتخر به داشتن نیروهای متخصص و متعهد در رشته های مختلف آکادمیک بوده و هست. ارج گذاری نیروهای انسانی، تربیت انسان متعهد و متخصص، همگامی با نوآوری های علمی و فنی، سازگاری با تغییرات ساختاری ـ و زیست محیطی و اتخاذ تصمیم براساس آینده پژوهی علمی سرلوحه این نهاد علمی است. در همین راستا در مورخ 18/ 08 / 1400 ضمن تجدید جزئی ساختار تشکیلاتی دانشگاه، از سویی به تعداد از کارمندان و اساتید فرهیخته اجازه استراحت و فرصت مطالعاتی جهت ارتقای ظرفیت علمی بیشتر فراهم شد؛ کسانی که مدت طولانی را به صورت خستگی ناپذیر در راستای اهداف استراتژیک بلند مدت دانشگاه شب و روز و بی وقفه تلاش نموده بودند. از سوی دیگر، اما، به تعداد دیگری از فرهیختگان دانشگاه، فرصت خدمت گذاری میسور گردید.
بدین ترتیب، جناب استاد محمدهادی پویا با تجربه ده سال خدمت در پست های مختلف، به عنوان معاون امور محصلان معرفی گردید. جناب استاد سید لیاقت علی موسوی با تجربه چندین سال خدمت در موقعیت های مختلف در دانشگاه خاتم جاغوری و غزنی به عنوان رئیس دانشکده علوم انسانی و جناب استاد حسین داد کامران به عنوان آمر دپارتمنت حقوق معرفی شدند. در ضمن جناب استاد محمد جلیل کریمی نیز به عنوان آمر دپارتمنت اقتصاد ابقا گردید.