در شرایط سخت همیار و همکار هم باشیم!

رهبری پوهنتون خاتم النبیین(ص) شعبه غزنی با درک شرایط موجود، وضعیت اقتصادی کشور و درخواست مقام محترم وزارت تحصیلات عالی کشور، ۱۵ ٪ تخفیف را در فیس تحصیلی دانشجویان تمامی رشته ها برای سمستر بهاری سال تحصیلی ۱۴۰۰ در نظر گرفته است.تخفیف دانشجویی