دانشکده حقوق و علوم سیاسی پوهنتون خاتم النبیین شعبه غزنی برای سمستر خزانی سال 1400 محصل می پذیرد
مزایا:

  • دارای اساتید مجرب و کدر علمی به سویه داکتر
  • دارای کتابخانه مجهز و تخصصی
  • داشتن بازار کار وسیع و گسترده
  • استفاده از شیوه های مدرن تدریس
  • حمایت محصلین جهت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر
  • برگزاری سمینار های متعدد علمی در طول دوره
  • ایجاد فرصت های کارآموزی برای محصلان در طول دوره
  • ایجاد فرصت اردوهای علمی-تفریحی در طول دوره
  • مسابقات ورزشی