اهداف مهم دانشکده طب معالجوی:
آشنا ساختن محصلان با مباحث و مضامین طبی؛
تربیت افراد کار آمد با توانایی های علمی و عملی در بخش طب؛
تامین نیروهای مسلکی و مورد نیاز کشور در بخش صحی؛
آموزش مهارت و انتقال دانش لازم به محصلان جهت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر؛
امکانات و امتیازات دانشکده طب معالجوی:
شفاخانه کدری مجهز؛
لابراتوار و آزمایشگاه های مدرن؛
کتابخانه مجهز و غنی؛
فیس تحصیلی مناسب؛
اساتید مجرب؛
 
آدرس: غزنی-سرک خواجه علی
شماره تماس:۰۷۸۰۷۰۰۰۰۶
دانشکده طب معالجوی

دانشکده طب معالجوی پوهنتون خاتم النبیین شعبه غزنی برای سمستر خزانی سال ۱۴۰۰ محصل می پذیرد.