قبل از ظهر روز چهار شنبه مورخ ۱۹ / ۳ /۱۴۰۰ ریاست دانشگاه خاتم النبیین غزنی جناب دکتر حبیبی و هیئت همراه (هر یک استاد امان الله تابش مسول روابط عمومی دانشگاه و رئیس انستیتوت علوم صحی خاتم النببین غزنی و نجیب الله وجاهت آمریت فرهنگی) با رئیس محترم دانشگاه غزنی جناب آقای محمود همت دیدار نمودند. در این دیدار ابتدا جناب دکتر حبیبی گزینش آقای همت را به عنوان رئیس دانشگاه (دولتی) غزنی تبریک گفته و برای ایشان آرزوی موفقیت نمود. در ادامه در مورد وضعیت علمی- فرهنگی ولایت غزنی و مشکلات نهادهای تحصیلات عالی در این ولایت صحبت نموده و بر تلاش مضاعف در راستای ارتقای هرچه بیشتر کیفیت هر دو نهاد تاکید نمودند. در این دیدار همچنین بر تعامل بیشتر میان این دو نهاد علمی و اکادمیک و همکاری های دو جانبه در زمینه های آموزشی و تحقیقاتی میان دانشگاه خاتم النبیین غزنی و دانشگاه (دولتی) غزنی تاکید شد. در اخیر بسته فرهنگی که از سوی آمریت فرهنگی دانشگاه خاتم النبیین غزنی برای جناب آقای همت ترتیب شده بود، توسط جناب دکتر حبیبی به ایشان تقدیم گردید.