رئیس جدید دانشکده طب و شفاخانه کدری خاتم النبیین غزنی معرفی شد
داکتر سید تراب الهام بعنوان رئیس جدید دانشکده طب دانشگاه خاتم النبیین شعبه غزنی و همچنین رئیس شفاخانه کدری خاتم النبیین غزنی معرفی گردید. جلسه معارفه داکتر الهام روز پنج شنبه مورخ ۱/۸/۱۳۹۹ با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب دکتر حبیبی، معاونت اداری-مالی جناب استاد فهیمی، روسای دانشکده های اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی، سرپرست دانشکده طب و اساتید دانشگاه برگزار گردید.
داکتر حبیبی ریاست محترم دانشگاه در جلسه معارفه، ضمن قدردانی از زحمات داکتر عرفانی رئیس اسبق دانشکده طب و شفاخانه کدری خاتم النبیین غزنی، داکتر لعلی سرپرست دانشکده طب و داکتر فیاضی سرپرست شفاخانه کدری خاتم النبیین غزنی، بیان داشتند که با حضور و مدیریت داکتر الهام در دانشکده طب و همچنین در شفاخانه کدری خاتم النبیین غزنی در بخش های مدیریتی، تدریسی و کار عملی شاهد تحولات و تغییرات مثبت خواهیم بود. داکتر الهام ضمن سپاسگذاری و تشکری از ریاست و اساتید دانشگاه، تاکید نمودند که متعهدانه و با تمام توان در خدمت دانشگاه و مردم شریف غزنی خواهند بود.
قابل یادآوری است که داکتر الهام متخصص داخله عمومی است و از تجربه عالی تدریسی و کلینیکی برخوردار می باشد. ایشان قبلا در دانشگاه های مختلف کشور تدریس و در شفاخانه های مختلف کار نموده است.