بدون شک انجام کارهای جمعی نتیجه تلاش های جمع همدل، فداکار و متعهد و متخصص است. به یقین برپایی موفقیت آمیز پنجمین و ششمین جشن فراغت دانشگاه خاتم النبیین (ص) شعبه غزنی در شرایط کنون کشور، آن هم با حضور بیش از سه هراز نفر، حاصل همدلی، همفکری و کوشش تمامی دست اندراران جشنواره بود.
تشکر از خلق زیباترین ترنم گفتگو با خالق است. آنچه از بن جان می آید این است که از صمیم قلب از همکاری صادقانه وکوشش خالصانه‌ی همه همکاران و دست اندرکاران جشنواره، بویژه کمیته تدارکات جناب استاد فهیمی و همکاران، کمیته فرهنگی جناب دکتر مدقق و همکاران، اساتید، کارمندان، مدیران برنامه جناب استاد فصاحت و آقای میاخیل، قاری قرآن کریم آقای حسینی، گروه های سرود لیسه عالی نور غزنه و شمس العارفین، انتظامات، عکاسان و فیلم برداران بویژه جاوید فیلم و نیروهای امنیتی که در برپایی هرچه بهتر و زیباتر جشنواره نقش به سزای داشتند، تقدیر و تشکر نماییم.
دکتر حسین حبیبی
ریاست پوهنتون خاتم النبیین (ص) شعبه غزنی
سپاسگزاری(گزارش دوازدهم)

سپاسگزاری(گزارش دوازدهم)