دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) شعبه غزنی به پاس خدمات ارزشمند جناب دکتر محمدحسین عرفانی رئیس دانشکده طب معالجوی این دانشگاه و رئیس شفاخانه کدری خاتم النبیین(ص) غزنی ضمن اظهار تشکر و قدردانی از زحمات ایشان، آرزوی توفیق در فصل جدیدی از زندگی علمی ایشان دارد.
زحمات جناب دکتر عرفانی در راستای ایجاد سیستم منظم در دانشکده طب معالجوی همواره برای مسئولین و مردم افغانستان ماندگار خواهد بود. تلاش ایشان در جهت پیشبرد امور دانشگاهی موجب شد که دانشکده طب معالجوی دانشگاه خاتم النبیین(ص) غزنی بر اساس ارزیابی هیأت موظف از سوی مقام محترم وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان در جمع پنج دانشکده‌ی برتر کشور قرار گیرد.
عدم حضور جناب دکتر عرفانی در دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) غزنی ضمن این‌که موجب ناراحتی مسئولین، اساتید و دانشجویان گرامی شده است یقینا در سطح مدیریتی نیز محسوس خواهد بود.
با آرزوی توفیق و زندگی سرشار از صمیمیت و اخلاص
ریاست، اساتید و کارمندان دانشگاه خاتم النبیین(ص) شعبه غزنی