در روز پنجشنبه مورخ 9/4/ 1400 پنجمین و ششمین دوره جشن فراغت دانشجویان دانشگاه خاتم النبیین (ص) شعبه غزنی با حضور پرشکوه دانشجویان، مردم علم دوست شهر غزنه باستان، مقامات رسمی حکومت ا.ا.ا، علما و بزرگان مردمی برگزار گردید.
در بخشی از این مراسم با شکوه، کدر علمی و اساتید دانشگاه همراه با برخی از مقامات رسمی دولت اسلامی با اهدای لوح تبریک و لوح تندیس جشنواره به دانشجویان فارغ التحصیل، صحنه با شکوهی را خلق نموده و ثبت تاریخ کردند.
شکوه تعهد و تخصص در غزنه باستان (گزارش نهم، برنامه اهدای لوح تبریک و تندیس)

شکوه تعهد و تخصص در غزنه باستان (گزارش نهم، برنامه اهدای لوح تبریک و تندیس)