در روز پنجشنبه مورخ 9/4/ 1400 پنجمین و ششمین دوره جشن فراغت دانشجویان دانشگاه خاتم النبیین (ص) شعبه غزنی با حضور پرشکوه دانشجویان، مردم علم دوست شهر غزنه باستان، مقامات رسمی حکومت ا.ا.ا، علما و بزرگان مردمی برگزار گردید.
در بخشی از این مراسم با شکوه، دانشجویان فارغ التحصیل به صورت یک صدا همراه با نماینده اساتید، جناب استاد سید تقی هاشمی، مراسم سوگند خود را به جا آوردند. آنان در پیشگاه خداوند لایزال و کتاب آسمانی قرآن کریم سوگند یاد نمودند که از تخصص و دانش خود در خدمت به مردم و کشور از هیچ کوششی دریغ ننمایند.
شکوه تعهد و تخصص در غزنه باستان (گزارش هشتم، مراسم سوگندنامه)

شکوه تعهد و تخصص در غزنه باستان (گزارش هشتم، مراسم سوگندنامه)