در روز پنجشنبه مورخ 9/4/ 1400 پنجمین و ششمین دوره جشن فراغت دانشجویان دانشگاه خاتم النبیین (ص) شعبه غزنی با حضور پرشکوه دانشجویان، مردم علم دوست شهر غزنه باستان، مقامات رسمی حکومت ا.ا.ا، علما و بزرگان مردمی برگزار گردید.
در بخشی از این مراسم با شکوه، گروه سرود لیسه شمس العارفین ولایت غزنی سرود زیبایی را به مناسبت جشن فراغت در وصف علم، عالم و دانشگاه ارایه نمودند که مورد تشویق حضار قرار گرفتند. در بخش دیگری از مراسم، گروه سرود و طنز لیسه نور غزنه به خوبی توانستند معضلات فرهنگی و اقتصادی خانواده و جامعه افغانستان را با سوژه بیکاری و معضلات جاری کشور به تصویر بکشند.
گزارش هفتم، گروه های طنز و سرود

گزارش هفتم، گروه های طنز و سرود

\