در روز پنجشنبه مورخ 9/4/ 1400 پنجمین و ششمین دوره جشن فراغت دانشجویان دانشگاه خاتم النبیین (ص) شعبه غزنی با حضور پرشکوه دانشجویان، مردم علم دوست شهر غزنه باستان، مقامات رسمی حکومت ا.ا.ا ، علما و بزرگان مردمی برگزار گردید.
در بخشی از این مراسم با شکوه، مقامات رسمی حکومت ا.ا.ا، نهادهای مردمی، مؤسسات و متفذین قومی با اهدای هدایایی از ریاست محترم دانشگاه تقدیر به عمل آوردند. متقابلا ریاست محترم دانشگاه نیز با اهدای هدایایی صحنه به یادماندنی را در خاطره حضار ثبت نمودند.

گزارش پنجم، تقدیر از ریاست پوهنتون