در روز پنجشنبه مورخ9/4/ 1400 پنجمین و ششمین دوره جشن فراغت دانشجویان دانشگاه خاتم النبیین (ص) شعبه غزنی با حضور پرشکوه دانشجویان، مردم علم دوست شهر غزنه باستان، مقامات رسمی حکومت ا.ا.ا، علما و بزرگان مردمی برگزار گردید.
در بخشی از این مراسم با شکوه، به نفرات اول، دوم و سوم هر رشته «لوح تقدیر» از سوی ریاست محترم دانشگاه، معاونت علمی ـ تدریسی، معاونت اداری ـ مالی، معاونت امور محصلان، ریاست دانشکده ها و اساتید دانشگاه اهداء گردید.
گزارش چهارم، اهدای لوح تقدیر به ممتازین

گزارش چهارم، اهدای لوح تقدیر به ممتازین