خداوند را سپاس که توفیق بخشید تا بعد از یک ماه زحمت و تلاش بزرگترین جشنواره فارغ التحصیلی را در ولایت زیبای غزنه باستان با زیبایی خاص و شکوه تمام و در امنیت کامل زیر چتر اتحاد، همدلی و برادری برگزار نماییم و یک روز زیبا را با غزنویان عزیز تجربه نماییم.

جا دارد از طریق این صفحه، از کلیه عزیزان که در برگزاری این جشن بزرگ و به یادماندنی زحمت کشیدن و تلاش کردند به سهم خودم تقدیر و تشکر نمایم تقدیر و تشکر ویژه دارم از ریاست محترم دانشگاه شخصیت دلسوز، مدیر مدبر مان جناب استاد دکتر حبیبی، معاونت محترم پرتلاش و زحمت کش علمی تدریسی دانشگاه جناب استاد رضایی و معاونت زیرک و توانا جناب استاد فهیمی و همچنان کلیه اساتید گرامی و همکاران عزیزم که کنار شان افتخار خدمت را دارم تقدیر و تشکر میکنم، دستان همه تان را به گرمی می فشارم و بهترینها را توام با توفیقات روز افزون در امر خدمت گزاری به مردم و کشور برای هریک تان خواهانم.

با استفاده از فرصت فراغت موفقیت آمیز کلیه عزیزان که در این دور، فراغت شانرا از مقطع لیسانس دریافت کردند صمیمانه خدمت خود شان و خانواده های گرامی شان تبریک عرض میکنم و امید وارم شاهد قدم گذاشتن هریک تان در مدارج بالاتر علمی نیز باشیم ضمن آنکه توفیقات مزید تان را در امر خدمت به مردم و میهن خواهانم.

ما ملزم به خدمت هستیم و خدمت را برای خویش افتخار میدانیم از اینکه هشت سال در کنار استادان دانشمند و فرزانه خودم و همکاران عزیزم در کاروان بزرگ تعهد و تخصص خدمت میکنم خدا را شکر گزار هستم و افتخار میکنم.
از اینکه اساتید عزیزم به ویژه ریاست محترم دانشگاه جناب استاد دکتر حبیبی و معاونین محترم علمی تدریسی و اداری مالی دانشگاه جناب استاد رضایی و استاد فهیمی از همکاران تقدیر نمودند و به خصوص بنده را لایق تقدیر دانستن صمیمانه تشکر میکنم و سپاسگزار تان هستم

به امید روزی که افغانستان در قله های بلند از افتخار و اقتدار بدرخشد و میهن زیبا در فضای صلح آرامش، برابری و برادری را تجربه نماییم…