دانشگاه خاتم النبیین(ص) شعبه غزنی با هماهنگی موسسه تنظیم، حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی محسنی(ره) به مناسبت دومین یادمان رحلت ملکوتی آن فقیه مجاهد و نو اندیش، سومین شماره نشریه علمی-پژوهشی مطالعات حقوق و سیاست، و ششمین شماره نشریه علمی-پژوهشی اندیشه خاتم را به بررسی و مطالعه اندیشه های ایشان اختصاص داده است. بدین لحاظ از تمامی محققان و قلم به دستان دعوت می شود که مقالات خویش را با توجه به محورها و عناوین داده شده به دفتر نشریه ارسال نمایند.