تقویم سال ۱۳۹۹ تحصیلی اختصاصی پوهنتون خاتم النبیین(ص) شعبه غزنی را میتوانید جهت اطلاع از برنامه های دانشگاه، آغاز و ختم سمستر، امتحانات و سایر برنامه های ویژه ی پوهنتون دریافت نمایید.