موسسه حفظ، تنظیم ونشر آثار حضرت آیت الله العظمی محسنی(ره) ویژه نامه حافظ قرآن و مروج عترت بمناسب اولین سالیاد حضرت آیت الله ساجدی (ره) را منتشر نمود.