باسمه تعالی
شورای محترم علمای شیعه افغانستان
شخصیت ها و جریان‌های گرانقدر جامعه شیعه افغانستان

سلام علیکم و رحمت الله و برکاته

ضمن آرزوی عُلو درجات برای شهدای حوادث اخیر قندوز و قندهار و استدعای شفای عاجل برای زخمی های این حادثه های غم انگیز، احتراما مواردی را جهت غور و بررسی خدمت شما تقدیم میدارم.

اوضاع کم ثبات کشور و برنامه های مشخص افراطیت برای آماج قراردادن مراکز و تجمعات مردمی مخصوصا پیروان مذهب شیعه می طلبد تا تدبیر و تمهیداتی صورت گیرد تا مردم شریف ما قربانی آنارشیزم متوصل به خشونت و در حال رشد در کشور نگردند. خطری که تمامی مراکز مردم ما را از کابل تا نقطه نقطه افغانستان تهدید می نماید.

به نظر می رسد مناسب باشد تا شورای محترم علمای شیعه افغانستان و شخصیت های گرانقدر مذهبی و متنفذین سیاسی و اجتماعی جامعه ما هر چه عاجل نسبت به امور ذیل اهتمام ورزند که نتیجه هر گونه تأخیر در تدبیر برای حفظ جان مردم نتایج فاجعه باری در پی خواهد داشت و فضا را برای ادامه حملات باز خواهد گذاشت.

۱- به صورت جدی از دولت و ارگان‌های امنیتی در مرکزو ولایات، حفظ امنیت مراکز شیعی درخواست گردد و اهمیت آرامش افکار عمومی بیش از ۷ میلیون اتباع اهل تشیع در افغانستان برای دولت نوپای فعلی بیان گردد.
تأکید گردد که صرف محکومیت حملات از زبان سخنگوی دولت دردی از مردم ما دوا نمی کند. افکار عمومی مردم خواهان اقدامات عملی برای حفظ جان ، مال و عِرض خود هستند.

۲- به صورت فوری از ارگان‌های امنیتی دولت درخواست گردد تا هر چه عاجل مساجد و مراکز تجمعات شیعیان، مسلح شوند و سلاح های گرفته شده از آنها ، بازگردانده شود. تا مردم ما بتوانند در کنار نیروهای امنیتی به حفظ از مساجد و مراکز خویش بپردازند.

۳- از مردم شریف و مخصوصا هیئت امنای مساجد خواسته شود تا با تشکیل گروه های مردمی و تهیه اسلحه های شخصی به صورت‌ جدی به حفظ مساجد و مراکز خویش اقدام ورزند.

۴- از دولت خواسته شود تا افرادی از علما و متخصصین جامعه شیعه در کمیسیون های بررسی حوادث اخیر مشارکت داده شوند. تا مردم ما ضمن نظارت از روند تحقیق، مساعدت لازم را برای رسیدن به نتایج مطلوب، مبذول دارند.

۵- از سران حکومت خواسته شود تا فضای کار را برای مجاهدین و افراد نظامی و امنیتی جامعه شیعه در ارگان‌های کشفی و امنیتی کشور باز نمایند تا زمینه خدمت این عزیزان برای مشارکت در حفظ امنیت کشور و مردم فراهم گردد.

با احترام
محمد جواد محسنی
صاحب امتیاز ارشد دانشگاه خاتم النبیین (ص)،رئیس مرکز تنظیم، حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی محسنی(ره)،رئیس عمومی تلویزیون تمدن

نامه سرگشاده محمد جواد محسنی صاحب امتیاز ارشد دانشگاه خاتم النبیین(ص)، رئیس مرکز حفظ ، تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی محسنی(ره) به علمای معزز و متنفذین محترم سیاسی و اجتماعی شیعه افغانستان.

نامه سرگشاده محمد جواد محسنی صاحب امتیاز ارشد دانشگاه خاتم النبیین(ص)، رئیس مرکز حفظ ، تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی محسنی(ره) به علمای معزز و متنفذین محترم سیاسی و اجتماعی شیعه افغانستان.