دانشکده طب دانشگاه خاتم النبیین به منظور استفاده از تجربیات، اندیشه ها و راهنمایی های برخی از داکتران ورزیده کشور هند در جهت ارتقای کیفیت و بهبودی هرچه بیشتر این دانشکده، در نظر دارد یک سلسله ویبنارهای(نشست های آنلاین) را با آنان برای سال تحصیلی ۱۴۰۰ برگزار نماید.
در این راستا اولین ویبنار و نشست آنلاین میان داکتر سید تراب الهام رئیس دانشکده طب و داکتر نذیر احمد یوسفی(نماینده جوانان افغانستان در شورای بین المللی جوانان) تسهیل کننده و هماهنگ کننده این ویبنارها و گفتگوها، روز پنچ شنبه مورخ ۲۶ / ۱ / ۱۴۰۰ برگزار و روی برنامه های آینده و چگونگی آنها صحبت های مفصل انجام گرفت. به زودی شاهد ویبنارهای موثر و مفیدی خواهیم بود.