قابل توجه دانشجویان گرامی دانشگاه پر افتخار خاتم النبیین! شماره پانزدهم نشریه دانشجویی پیام خاتم حاوی مقالات، دل‌نوشته‌ها، خاطرات، نگاره‌ها و گزارش‌های شما گرامیان منتشر شد. در این شماره می‌خوانیم:
1- رهبریت سالم و مدیریت کارا
2- پیام دکتر سجادی به مناسبت آغاز سال تحصیلی
3- پیام دکتر بینش به مناسبت شروع سال تحصیلی
4- مصاحبه با دکتر حبیبی رئیس شعبه غزنی
5- نابسامانی فرهنگی و فقر مطالعه؛ علل و راهکارها
6- گذری به سفر هشت ساله خاتم النبیین شعبه غزنی
و ده ها مطلب خواندنی دیگر…