تقدیر و تشکر از دست اندرکاران برگزاری امتحانات پایان سمستر بهاری ۱۴۰۰
—————————————————–
خداوند بزرگ را به خاطر توفیق به خانواده بزرگ پوهنتون خاتم‌النبیین (ص) در برگزاری و به پایان رساندن یک سمستر متفاوت و کسب تجربیات بی بدیل و نمایش هماهنگی در اجرای تغییرات سترگ در انجام ماموریت های پوهنتون، سپاسگزارم، این مهم بدون همکاری و اراده همه عوامل موثر در پوهنتون میسر نبود. در این مسیر البته نقش اساتید فرهیخته و گرامی، معاونت آموزش جناب استاد رضایی، معاونت اداری مالی جناب استاد فهیمی، مسولین محترم دانشکده ها آقایان دکتر فهیم تلتمور، دکتر کریمی، استاد حیدری واستاد کربمی، کارشناسان آموزش دانشکده ها جناب آقای محمدی، خانم نوری، آمریت پژوهش و فرهنگی جناب دکتر مدقق، آمریت برنامه ریزی و تضمین کیفیت جناب استاد پویا، مدیریت آیتی انجنیر موسوی، مدیریت کتابخانه جناب استاد کامران، مدیریت فارغان جناب آقای افضلی و بخصوص مدیریت امور امتحانات جناب آقای فصیحی برجسته و فراموش نشدنی است. این توفیق بزرگ را به همه دوستان تبریک عرض می کنم و سلامت و سعادت آنان را از خداوند منان خواستاریم.
خادم حسین حبیبی، رئیس پوهنتون خاتم‌النبیین شعبه غزنی