قابل توجه دانشجویان گرامی!

با توجه به مشکلات اقتصادی که برای مردم افغانستان بوجود آمده است، پوهنتون خاتم النبیین (ص) شعبه غزنی با درک این مشکل برای رشته های علومی طبی و علوم انسانی تخفیف ویژه برای سمستر خزانی قایل شده است.

جدول فیس سمستر خزانی سال 1400

جدول فیس سمستر خزانی سال 1400