دستاوردها

تفاهنامه ها

سه شنبه ۹ دی ۱۳۹۹

'single-img img-responsive' ) ); ?>

 تنمتم           نمتمنت              

ادامه مطلب
'single-img img-responsive' ) ); ?>

امضای توافقنامه میان بیناد لیندا نورگروف و دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) شعبه غزنی

ادامه مطلب
'single-img img-responsive' ) ); ?>

پنجمین شماره اندیشه خاتم منتشر شد

ادامه مطلب