اعلان کاریابی

مدیر تدریسی دانشکده

پنجشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۹

'single-img img-responsive' ) ); ?>

پوهنتون خاتم‌النبیین(ص)‌ شعبه غزنی به یک تن از افراد واجد شرایط برای بست مدیریت تدریسی دانشکده نیازمند است عنوان وظیفه: مدیر تدریسی دانشکده گزارش دهی به: رئیس دانشکده خلاصه وظایف: مدیر تدریسی دانشکده دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) شعبه غزنی وظایف ذیل را به عهده دارد: 1. حضور تمام وقت در دانشکده؛ 2. پاسخگویی به مراجعین؛ 3. پاسخگویی […]

ادامه مطلب

عنوان بست: مدیر آی تی

دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹

'single-img img-responsive' ) ); ?>