آمریت فرهنگی تربیتی

بخش فرهنگی، بخش بسیار مهم و موثر در یک مرکز علمی و اکادمیک بوده و نقش کلیدی در رشد، توسعه و پویایی آن دارد. در دانشگاه خاتم النبیین غزنی آمریت فرهنگی یکی از چهار ستون اصلی دانشگاه را تشکیل می دهد و به لحاظ ساختار تشکیلاتی مستقیما تحت نظارت ریاست قرار دارد. تلاش آمریت فرهنگی و تربیتی دانشگاه خاتم النبیین غزنی بر آن است که با ایجاد فضای با نشاط فرهنگی و علمی، با در نظر داشت ارزش های انسانی و اسلامی و ارتقای مهارت های دانشجویان، از یک سو دانشگاه را به یکی از فعال ترین مراکز فرهنگی کشور تبدیل کند و از سوی دیگر دانشجویان را برای ورود به عرصه فعالیت های علمی و اجتماعی بصورت موفق تر، آماده نماید. 

 اهداف و کارکرد

– ایجاد بستر و فضای مناسب برای فعالیت های فرهنگی دانشجویان

-گرامی داشت از ایام و مناسبت های ملی و دینی

– تلاش در راستای افزایش سطح مشارکت دانشجویان در امور فرهنگی

– مدیریت ویب سایت و صفحات مجازی دانشگاه

– خلق زمینه های مناسب برای فعالیت های ورزشی دانشجویان و افزایش مهارت های آنان در زمینه ورزشی

برگزاری مسابقات علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی

– راه اندازی کارگاه های آموزشی و فنی و ایجاد زمینه فعالیت های فوق برنامه جهت تقویت مهارت های دانشجویان

– انتشار و مدیریت نشریه های دانشجویی و مناسبتی (گاهنامه خاتم و پیام خاتم)

– نظارت بر فعالیت های انجمن(های) دانشجویی دانشگاه و همکاری با آنها

 

تمام حقوق مادی و معنوی وب سایت مربوط دانشگاه خاتم النبیین شعبه غزنی میباشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است.

Designed & Developed by: Mortaza Soltani