سه شنبه ۰۵ دلو ۱۴۰۰

دانشکده اقتصاد

 • در باره دانشکده
 • رئیس دانشکده
 • چشم انداز و ماموریت دانشکده
 • چارت تشکیلاتی دانشکده
 • دیپارتمنت ها
 • کمیته ها
 • اساتید و کارمندان
 • کریکولم درسی
 • تقسیم اوقات صنوف
 • لوایح، مقررات و فرم‌ها
 • اطلاعیه ها
 • راه های ارتباط با دانشکده

دانشکده اقتصاد 
رشته‌ی اقتصاد در دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)‌ شعبه غزنی با محوریت‌های توانمندسازی علمی و تقویت مهارت‌هایی برنامه‌ریزی شده است که به محصل امکان می‌بخشد تا در بازار کار و ادامه‌ی تحصیل در مقاطع بالاتر موفق باشد. این رشته ترکیبی از مضامین اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، اقتصادسنجی، تجارت، حسابداری و بازاریابی می‌باشد. همچنان مضامینی مانند آمار و احصائیه، نرم افزار های اقتصادی، روش تحقیق و سایر مهارت‌های لازم در آن آموزش داده می‌شود.
دانشگاه خاتم النبیین(ص)‌ غزنی با درک این نیاز برای مردم و به خصوص شهروندان ولایت غزنی، این رشته را فعال نموده و مدت نه سال است که به تعلیم و تربیت افراد متخصص می‌پردازد و تاکنون چهار دوره از محصلان دانشکده اقتصاد فارغ التحصیل شده‌اند که بسیاری از آنان در بخش‌های مختلف دولتی، بانک ها و موسسات خصوصی مشغول به کار شده و مصدر خدمت به جامعه و مردم خود هستند.

محمد جلیل کریمی از قریب ده سال بدین سو با دانشگاه خاتم النبیین(ص) همکار بوده و از حمل سال 1400 طی حکم شماره 42 مورخ 11 حمل ریاست دانشکده اقتصاد را بر عهده دارد.

استاد کریمی دانش آموخته مقطع ماستری در رشته «اقتصاد انرژی» از دانشگاه تربیت مدرس (ایران-تهران) می­باشد.

چشم انداز دانشکده اقتصاد:

جایگاه ممتاز در فراهم کردن بستر مناسب آموزشی با رویکرد پژوهش محور در پرورش نیروی توانمند متخصص و کار آفرین در راستای توسعه انسانی.

 

ماموریت دانشکده اقتصاد

ارائه خدمات آموزشی با کیفیت در عرضه دانش اقتصادی مبتنی بر بازار و تربیت نیروی خلاق و توانمند مطابق با نیاز جامعه.

دانشکده اقتصاد فعلا داری یک دیپارتمنت (اقتصاد) می باشد.

دانشکده اقتصاد در پرتو قوانین وزارت تحصیلات عالی و با توجه به لوایح تضمین کیفیت، دارای 5 کمیته فرعی می باشد.

نام کمیتهمسئول کمیتهلایحه وظایف کمیته
کمیته تضمین کیفیتسید طالب موسویدانلود
کمیته آموزش الکترونیکسید محمدتقی هاشمیدانلود 
کمیته نصابمحمد یوسف رضاییدانلود 
کمیته نظم و دیسیپلیناسحاق علی فهیمیدانلود 
کمیته تحقیقات محمد جلیل کریمیدانلود 

اعضای هیئت علمی دانشکده اقتصاد

 
نام و تخصل
تحصیلات 
رشته تحصیلی 
شماره تماس
ایمل
خلص سوانح
جلیل کریمیماستراقتصاد انرژی795683424[email protected]
محمد یوسف رضاییماسترمدیریت سیاستگذاری عمومی0793404088[email protected]CV
محمد هادی پویاماسترعلوم اقتصادی0777099888[email protected] 
سید محمدتقی هاشمی دانشجوی دکتریاقتصاد اسلامی0795232249  
اسحاق علی فهیمیمالیه و بانکداری اسلامی0729573333  
محمد اسحاق مهدویدانشجوی دکتریاقتصاد توسعه0795585855  

 

کارمندان دانشکده اقتصاد

ذکریا محمدیکارشناس دانشکده اقتصاد0797100156طبقه سوم، اتاق شماره 23  

کریکولم درسی دانشکده اقتصاد با توجه به استانداردهای سیستم کریدیت و رهنمود وزارت تحصیلات عالی ترتیب گردیده است. در این کریکولم سعی شده نیازهای بازار کار و آخرین تغییرات در مفاهیم درسی دوره لیسانس رشته اقتصاد مد نظر گرفته شود. 

برای مشاهده جزئیات کریکولم کلیک کنید.

ردیفمضمونواحداستاد روز ساعتگروهتایم صنفملاحظه
1ریاضی مقدماتی4استاد هاشمی08-12سمستر اولروزانه  
2مبانی علم اقتصاد3استاد کریمی18-11سمستر اولروزانه  
3دین شناسی1استاد علوی111-12سمستر اولروزانه  
4اصول محاسبات (1)3استاد رضایی28-11سمستر اولروزانه  
5زبان انگلیسی (1)2دکتر مدقق38-10سمستر اولروزانه  
6زبان دری2استاد انوری310-12سمستر اولروزانه  
7اصول سازمان و مدیریت3استاد رضایی48-11سمستر اولروزانه  
          
ردیفمضمونواحداستاد روز ساعتگروهتایم  ملاحظه
1ریاضی مقدماتی4استاد هاشمی04-8سمستر اولشبانه  
2مبانی علم اقتصاد3استاد کریمی14-7سمستر اولشبانه  
3دین شناسی1استاد علوی17-8سمستر اولشبانه  
4اصول محاسبات (1)3استاد رضایی24-7سمستر اولشبانه مشترک با 2
5زبان انگلیسی (1)2دکتر مدقق34-6سمستر اولشبانه  
6زبان دری2استاد انوری36-8سمستر اولشبانه  
7اصول سازمان و مدیریت3استاد عادلیار44-7سمستر اولشبانه مشترک با 2
          
          
ردیفمضمونواحداستاد روز ساعتگروهتایم  ملاحظه
1اقتصاد خرد24دکتر مهدوی08-12سمستر دومروزانه مشترک با 3
2زبان انگلیسی 22دکتر مدقق18-10سمستر دومروزانه  
4ریاضیات 14استاد هاشمی28-12سمستر دومروزانه  
5اصول محاسبه 13استاد رضایی38-11سمستر دومروزانه  
6معارف اسلامی21استاد علوی110-11سمستر دومروزانه  
7اصول سازمان و مدیریت3استاد رضایی58-11سمستر دومروزانه  
          
ردیفمضمونواحداستاد روز ساعتگروهتایم  ملاحظه
1اقتصاد خرد24دکتر مهدوی04-8سمستر دومشبانه مشترک با 3
2زبان انگلیسی 22دکتر مدقق16-8سمستر دومشبانه  
3اصول محاسبات (1)3استاد رضایی24-7سمستر دومشبانه مشترک با 1
4ریاضیات 14استاد هاشمی34-8سمستر دومشبانه  
5معارف اسلامی21استاد علوی44-6سمستر دومشبانه 1
6اصول سازمان و مدیریت3استاد عادلیار44-7سمستر دومشبانه مشترک با 1
          
ردیفمضمونواحداستاد روز ساعتگروهتایم  ملاحظه
1اقتصاد خرد24دکتر مهدوی08-12سمستر سومروزانه مشترک با 2
2اصول محاسبه23استاد رضایی18-11سمستر سومروزانه  
3ریاضیات24استاد موسوی28-12سمستر سومروزانه  
4نظام های اقتصادی3دکتر مهدوی38-11سمستر سومروزانه مشترک با 5
5معارف اسلامی31استاد علوی311-12سمستر سومروزانه  
6اقتصاد کلان 14استاد هاشمی 48-12سمستر سومروزانه  
          
ردیفمضمونواحداستاد روز ساعتگروهتایم  ملاحظه
1اقتصاد خرد24دکتر مهدوی04-8سمستر سومشبانه مشترک با 2
2اصول محاسبه23استاد رضایی14-7سمستر سومشبانه  
3ریاضیات24استاد موسوی24-8سمستر سومشبانه  
4نظام های اقتصادی3دکتر مهدوی34-7سمستر سومشبانه مشترک با 5
5معارف اسلامی31استاد علوی37-8سمستر سومشبانه  
6اقتصاد کلان 14استاد هاشمی 44-8سمستر سومشبانه  
          
ردیفمضمونواحداستاد روز ساعتگروهتایم  ملاحظه
1احصائیه 14استاد پویا08-12سمستر پنجم روزانه  
2پژوهش در عملیات 13استاد هاشمی18-11سمستر پنجم روزانه  
3اقتصاد افغانستان 2دکتر مهدوی28-10سمستر پنجم روزانه  
4اقتصاد بخش عمومی 12استاد کریمی210-12سمستر پنجم روزانه  
5نظام های اقتصادی3دکتر مهدوی38-11سمستر پنجم روزانه مشترک با 3
6معارف اسلامی41استاد علوی411-12سمستر پنجم روزانه  
7محاسبه شرکتها3استاد موسوی48-11سمستر پنجم روزانه  
          
ردیفمضمونواحداستاد روز ساعتگروهتایم  ملاحظه
1احصائیه 14استاد پویا04-8سمستر پنجمشبانه  
2پژوهش در عملیات 13استاد هاشمی14-7سمستر پنجمشبانه  
3اقتصاد افغانستان 2دکتر مهدوی26-8سمستر پنجمشبانه  
4اقتصاد بخش عمومی 12استاد کریمی24-6سمستر پنجمشبانه  
5نظام های اقتصادی3دکتر مهدوی34-7سمستر پنجمشبانه مشترک با 3
6معارف اسلامی41استاد علوی47-8سمستر پنجمشبانه معارف 5
7محاسبه شرکتها3استاد موسوی44-7سمستر پنجمشبانه  
          
ردیفمضمونواحداستاد روز ساعتگروهتایم  ملاحظه
1مبانی اقتصاد اسلامی4استاد فهیمی08-12سمستر هفتمروزانه  
2مدیریت تولید 2استاد موسوی18-10سمستر هفتمروزانه  
3نرم افزار spss2استاد پویا110-12سمستر هفتمروزانه  
4معارف اسلامی 71استاد علوی28-9سمستر هفتمروزانه  
5تجارت الکترونیک2دکتر مهدوی210-12سمستر هفتمروزانه  
6زبان تخصصی3استاد موسوی38-11سمستر هفتمروزانه  
7خلاقیت و کارآفرینی3دکتر مهدوی48-11سمستر هفتمروزانه  
          
ردیفمضمونواحداستاد روز ساعتگروهتایم  ملاحظه
1مبانی اقتصاد اسلامی4استاد فهیمی04-8سمستر هفتمشبانه  
2مدیریت تولید 2استاد موسوی16-8سمستر هفتمشبانه  
3نرم افزار spss2استاد پویا14-6سمستر هفتمشبانه  
4تجارت الکترونیک2دکتر مهدوی24-6سمستر هفتمشبانه  
5معارف اسلامی 71استاد علوی26-8سمستر هفتمشبانه  
6زبان تخصصی3استاد موسوی36-8سمستر هفتمشبانه  
7خلاقیت و کارآفرینی3دکتر مهدوی44-6سمستر هفتمشبانه  
          
ردیفمضمونواحداستاد روز ساعتگروهتایم  ملاحظه
1محاسبه صنعتی3استاد موسوی08-11سمستر هشتمروزانه  
2اقتصاد بخش عمومی22استاد کریمی28-10سمستر هشتمروزانه  
3منوگراف2دکتر مدقق38-10سمستر هشتمروزانه  
4منوگراف2دکتر مدقق410-12سمستر هشتمروزانه  
5آشنایی با  نرم افزارهای اقتصادی کویک بوک2استاد کریمی48-10سمستر هشتمروزانه  
6خلاقیت و کارآفرینی3دکتر مهدوی58-11سمستر هشتمروزانه  

لوایح و طرزالعمل ها

اساس نامه دانشگاه خاتم النبیین(ص) شعبه غزنیدانلود 
طرزالعمل رسیدگی به شکایات دانلود 
لایحه آزادی‌های اکادمیکدانلود 
لایحه کمیته انضباطیدانلود 
لایحه کمیته امتحاناتدانلود 
لایحه نصاب تحصیلی دانشگاهدانلود 
لایحه نظم و دسپلیندانلود 

فرم ها 

فرم تاجیلدانلود 
فرم رفع تاجیلدانلود 
فرم منوگرافدانلود 
فرم عدم مسئولیت دانلود 
فرم تعهد انضباطیدانلود 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

آدرس:

شهر غزنی، سرگ خواجه علی، طبقه سوم، دانشکده اقتصاد

شماره تماس:

0792442217

ایمل:

[email protected]

تمام حقوق مادی و معنوی وب سایت مربوط دانشگاه خاتم النبیین شعبه غزنی میباشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است.

Designed & Developed by: Mortaza Soltani