سه شنبه ۰۵ دلو ۱۴۰۰

انتشارات دانشگاه

  • نشریات علمی - پژوهشی اندیشه خاتم
  • نشریه علمی - پژوهشی اقتصاد
  • نشریه علمی - پژوهشی حقوق و سیاست
  • نشریه علمی - پژوهشی علوم طبی
  • نشریه دانشجویی پیام خاتم
  • ویژه نامه ها
  • کتاب ها

شماره ششم نشریه علمی-پژوهشی اندیشه خاتم

ردیف

نام نویسینده

عنوان مقاله

دریافت مقاله

1خادم حسین حبیبی و حسین داد کامرانآداب قضاوت از دیدگاه آیت الله محسنی با تاکید بر قوانین افغانستاندانلود
2سید لیاقت علی موسویبررسی جایگاه حزب در اندیشه سیاسی اسلام با تاکید بر اندیشه سیاسی آیت الله محسنیدانلود
3سید محمدعلی احسانیتحلیل دیدگاه آیت الله محسنی در مورد آزادی عقیده و بیاندانلود
4سید محمد عیسی جوادی غزنویتقریب مذاهب اسلامی در اندیشه آیت الله محسنیدانلود
5رمضان علی فصاحت رابطه اسلام و دموکراسی در اندیشه سیاسی آیت الله محسنیدانلود
6اسحاق علی فهیمیراهکارهای مقابله با فقر فرهنگی از منظر اسلام با تاکید بر اندیشه آیت الله محسنیدانلود
7نعمت الله محققضمان بالتسبیب در فقه با تاکید بر دیدگاه آیت  الله محسنیدانلود
8محمد عیسی فهیمیضمان طبیب از دیدگاه آیت الله محسنیدانلود
9خادم حسین حبیبی و حسین داد کامرانفلسفه مجازات در مکاتب حقوقی و کد جزای افغانستان با تاکید بر اندیشه های آیت الله محسنیدانلود
10قاسم علی صداقتقدرت قانون گذاری از دیدگاه آیت الله محسنیدانلود

 

 

شماره چهارم نشریه علمی-پژوهشی اندیشه خاتم 

ردیفنام نویسنده عنوان مقاله دریافت مقاله
1محمد رحیمیاستراتژی ناتمام آمریکا در برقراری امنیت در افغانستاندانلود
2محمد نعیم محمدیبررسی عوامل اقتدار و ضعف سیاست خارجی دولت اسلامی افغانستان معاصردانلود
3دکتر شاولی اصغریحقوق متهم در رسیدگی های کیفریدانلود
4دکتر عزیزالله فصیحیروش های محافظت از شهود در فرایند محاکمه از نظر حقوق جزای افغانستاندانلود
5غلام رضا شفقشاخص های رفتار مصرفی در سبک زندگی اسلامیدانلود
6اسحاق علی فهیمیفرایند توسعه اقتصادی در افغانستاندانلود
7دکتر محمدرحیم اصغریمبانی فقهی مدیریت ریسک در حقوق جزاءدانلود
8خانعلی محمدیمعضل اعتیاد در افغانستاندانلود
9دکتر سید عبدالقیوم سجادیمنطق دیپلماسی پیامبر اکرمدانلود
10دکتر عبدالعلی محمدینظم حقوقی افغانستان و نظام حقوقی مدرندانلود
11دکتر سید طاهر عرفانی و دکتر متین احمدی جعفرینگاهی مقایسه ای به دیپلماسی اسلام و غربدانلود

شماره سوم نشریه علمی-پژوهشی اندیشه خاتم 

ردیفنام نویسنده عنوان مقاله دریافت مقاله 
1دکتر عبدالقیوم سجادیاسلامی سازی علوم انسانی، امکان یا امتناعدانلود 
2دکتر محمد آصف تقویبررسی تطبیقی نظریات عدالت شهید صدر و جان رالزدانلود 
3دکتر عبدالکریم اسکندریبررسی سیاست کیفری جمهوری اسلامی افغانستا در قبال جرایم اقتصادیدانلود 
4دکتر سید طاهر عرفانیتحریم اقتصادی،سلاح سیاست بین المللدانلود 
5محمد داود حسینیتحول در ساختار ژئوپلتیک نظام جهانی و امنیت ملی افغانستاندانلود 
6دکتر سید محمدتقی هاشمیتفسیر اقتصادی قرآن کریم از نگاه شهید صدردانلود 
7علی حکیمیتوزیع درآمد از دیدگاه اسلامدانلود 
8فیض محمد فهیمیحقوق زوجه و نحوه برخورداری از آن در حقوق افغانستاندانلود 
9دکتر عبدالطیف سجادیحکمیت و مصالحه در امور جنایی از منظر فقه و حقوقدانلود 
10دکتر قاسم علی صداقتمبانی اصل قانونی بود جرایم و مجارات ها و دیدگاه های برخی اندیشمندان اسلامیدانلود 
11اسحاق علی فهیمینگاه فقهی به سپرده های بانکیدانلود 

شماره دوم نشریه علمی-پژوهشی اندیشه خاتم

ردیفنام نویسنده عنوان مقاله دریافت مقاله
1دکتر علیرضا اخلاقیاخلاق طبی با رویکرد اسلامیدانلود 
2آصف لعلیارزیابی تاثیرات ضد میکروبی خلاصه های گیاهی برگ نبات Aerva sanguinolenta (Amarnthaceae)دانلود 
3میثم سجادیبررسی امکان پیشگیری از القاء سرطان پستان در رت توسط NMU با تجویز کروسین یا کروستیندانلود 
4نجیبه شریفیبررسی تاثیر رفتارهای تغذیه ای بر کاهش علایم سندرم پیش از قاعدگی در نوجواناندانلود 
5دکتر جعفر مرادیبررسی تاثیر مداخله آموزش در کاهش آلودگی شیرهای دوشیده شده از مادران با نوزادان بستری شده در NICUدانلود 
6دکتر علی احمد مکارم بررسی سطح سرمی آهن و مس در حاملگی نرمال در مقایسه با پره اکلامپسیدانلود 
7دکتر محمدحسین عرفانیبررسی شیوع عوارض ناخواسته دارویی در بخش کودکاندانلود 
8دکتر محمد حسین اخلاصیبررسی میزان آگاهی محصلین طب دوره ستاژ از بیماری های منتقله از طریق جنسیدانلود 
9دکتر عبدالقیوم سجادیتحقیق علمی و توسعه اجتماعیدانلود 
10محمد عیسی فهیمیشرایط جواز جراحی و نفی مسئولیت جراحدانلود 
11دکتر عبدالطیف سجادینقش آگاهی در رضایت بیمار و ضمانت طبیبدانلود 
12محمدضیاء حسینینگاهی فقهی به پیوند اعضای بدن انساندانلود 

شماره اول نشریه علمی-پژوهشی اندیشه خاتم 

ردیفنام نویسنده عنوان مقالهدریافت مقاله 
1سید محمد تقی هاشمیارزیابی تحقق عدالت اقتصادی در الگوهای بانکداری اسلامی با تاکید بر الگوی تفکیک و بانکداری تجاریدانلود 
2محمد رحیمیالگوی قرآنی حل منازعات سیاسی در افغانستاندانلود 
3محمد ضیا حسینیپوشش زن در گسترده تاریخدانلود 
4حسین حبیبیتبیین فقهی معاونت در جرمدانلود 
5سید براتعلی نقویجایگاه مشارت در سود و زیان (p.ls) در سیستم مالی و بانکی (چالشها و راهکارها)دانلود 
6محمدعلی حیدریحق تحصیل و آموزش زنان در اسلام، اسناد بین المللی حقوق بشر و قوانین افغانستاندانلود 
7عبدالقیوم سجادیرابطه سنت و تجدد در افغانستاندانلود 
8سید عبدالطیف سجادیرابطه علم قاضی با بینه در فرض تعارضدانلود 
9محمد اسحاق مهدویشاخص های توسه اقتصادی افغانستاندانلود 
10داکتر علیرضا ناصریکاوشی در گزاره ها و مفاهیم اخلاقیدانلود 
11حمیدالله فرهمندمبانی نظری فسخ قرارداد در حقوق افغانستاندانلود 
12دکتر عیدمحمد احمدیمسئولیت کیفری و تفاوتهای ماهوی اکراه و اجبار در فقه و حقوقدانلود 
13محمد جواد محدثینقش نخبگان در روند شکل گیری پارلمان و حکومت داری در افغانستاندانلود 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

مجله دانشجویی پیام خاتم سال اول، شماره اول،خزان ۱۳۹۱

پیام خاتم شماره اول

برای دانلود فایل مجله دانشجویی پیام خاتم بالای آیکن دریافت فایل کلیک نمایید!

این مجله شامل موضوعات ذیل می گردد:

♦ پیام ریاست موسیسه تحصیلات عالی خاتم النبیین(ص) به مناسبت آغاز فعالیت این موسیسه

♦ مصاحبه با استاد حبیبی رئیس شعبه غزنی

♦ نقش علم و علم آموزی در پیشرفت جامعه

♦ معلم زیر ساخت جامعه

♦ فرهنگ و ادب

♦ آشنایی با ولایت غزنی

♦ حقوق زن در اسلام

♦ نظامنامه آموزشی

♦ موسیسه خاتم النبیین (ص) شعبه غزنی در یک نگاه

♦ گزارش ها 

♦ گفتگو اختصاصی با مقام ولایت

_______________________________________________________________

نشریه پیام خاتم سال دوم، شماره دوم،تابستان 1392

پیام خاتم شماره دوم

برای دانلود فایل نشریه پیام خاتم شماره دوم بالای آیکن دریافت فایل کلیک نمایید!

این نشریه شامل موضوعات ذیل می گردد:

گزارش ها:

♦ پیام دکتر عبدالقیوم سجادی به مناسبت شروع سال تحصیلی 1392

♦ گزارش از آغاز سال تحصیلی 1392 شعبه غزنی

♦ گزارش از سفر دکتر سجادی نماینده منتخب مردم در پارلمان

مصاحبه ها:

♦ مصاحبه با دکتر عبدالقیوم سجادی

♦ مصاحبه با موسی خان اکبرزاده والی ولایت غزنی

مقاله ها:

♦ معاذیر قانونی معافیت از مجازات

♦ رابطه علم  دین در اسلام

♦ دغدغه فرهنگی و رسالت علمای دینی

♦ نقش امنیت در سرمایه گذاری اقتصادی

♦ درنگی بر غزنی 2013

_______________________________________________________________

پیام خاتم ویژه محرم سال دوم، شماره سوم، خزان 1392

پیام خاتم شماره سوم

برای دانلود فایل مجله دانشجویی پیام خاتم بالای آیکن دریافت فایل کلیک نمایید!

این نشریه پیام خاتم شامل موضوعات ذیل می گردد:

مقالات:

♦ امام حسین و رهبری بحران از مکه تا کربلا

♦ عقیده، عقده و خرافات

♦ ریشه های قیام امام حسین علیه السلام

♦ امام حسین و عاشورا در نگاه علمای اهل سنت

♦ انگیزه های و نیاز ها در قیام امام حسین علیه السلام

♦ الگو گیری نهضت های آزادی بخش از عاشورا

♦ اهدای خون در ماه محرم

♦ بازخوانی آرمان های قیام عاشورا

♦ فلسفه قیام امام حسین علیه السلام

گزارش ها:

♦ پیام داکتر عبدالقیوم سجادی به مناسبت ایام سوگواری محرم الحرام

♦ نماینده مردم، همراه با مردم.(گزارش از سفر داکتر سجادی به ولسوالی های مالستان، جاغوری و قرباغ)

_____________________________________________________________

پیام خاتم ویژه پایتخت فرهنگی جهان اسلام سال دوم شماره چهارم زمستان 92

پیام خاتم شماره چهارم

برای دانلود فایل نشریه پیام خاتم تحت عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام بالای آیکن دریافت فایل کلیک نمایید!

این نشریه پیام خاتم شامل موضوعات ذیل می گردد:

گزارش ها:

♦ نگاهی به برخی از فعالیت های حضرت آیت الله محسنی پس از پیروزی جهاد 

♦ سفر دکتر عبدالقیوم سجادی به ولسوالی های جاغوری، قره باغ و مالستان

♦ گزارش کوتاهی از مساجد، مدارس دینی و رسانه های غزنی

♦ بخش های سیاسی و اداری ولایت غزنی

♦ بررسی وضعیت حقوقی ولایت غزنی

♦ بررسی وضغیت صحی ولایت غزنی

مقالات:

♦ جلوه های معاونت در جرم مستقل در حقوق جزای اختصاصی افغانستان

♦ نگاه به جایگاه فرهنگی و تمدنی غزنی در جهان اسلام

♦ بررسی نقش رسانه ها در امنیت ملی و عمومی

♦ آبده های تاریخی غزنی، گنجی در دل ویرانه ها

♦ غزنی و توسعه اقتصادی

♦ غزنی باستان، مهد علم و عرفان

_______________________________________________________________

پیام خاتم سال سوم شماره پنجم بهار 1393

پیام خاتم شماره پنجم

برای دانلود فایل نشریه پیام خاتم شماره پنجم بالای آیکن دریافت فایل کلیک نمایید!

این نشریه پیام خاتم شامل موضوعات ذیل می گردد:

مقالات:

♦ نقد و بررسی عوامل موجهه جرم در قانون جزای افغانستان

♦ انسان دینی و دین انسانی

♦ نقش نخبگان در تحولات سیاسی و اجتماعی افغانستان

♦ بررسی میزان آزادی، نگرش و رفتار شهروندان در مورد مرض توبر کلوز

گزارش ها:

♦ اهدای مدال علمی از سوی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به دکتر سجادی، نمایینده مردم در پارلمان و رئیس پوهنتون خاتم النبیین(ص)

♦ گزارش از کانکور سال تحصیلی 1393 شعبه غزنی

گفتگو ها:

♦ گفتگو با استاد اصغری، رئیس پوهنتون خاتم النبیین جاغوری

♦ گفتگو با خانم دکتر حسینی معاونت علمی تدریسی شعبه غزنی

♦ گفتگو با خانم دکتر شریفی، آمر دیپارتمنت قابلگی شعبه غزنی

_______________________________________________________________

پیام خاتم سال سوم شماره ششم تابستان 1393 ویژه ماه مبارک رمضان

پیام خاتم شماره ششم

برای دانلود فایل نشریه پیام خاتم شماره پنجم بالای آیکن دریافت فایل کلیک نمایید!

این نشریه پیام خاتم شامل موضوعات ذیل می گردد:

مصاحبه ها:

♦ گفتگو با دکتر محمد قاسم الیاسی

♦ گفتگو با دکتر مکارم رئیس دانشکده طب خاتم النبیین(ص)

نوشته های اساتید:

♦ فرازی از مناجات شعبانیه

♦ رمضان و فرصت ها

♦ قرآن و ماه رمضان

♦ تاثیرات روزه بر رفتارهای فردی و اجتماعی انسان

♦ رمضان و ناثیر آن بر عرضه و تقاضا

♦ عظمت ماه رمضان

♦ زندگی نامه خدیجه الکبری

♦ فضیلت شب های قدر

♦ بررسی دعا های ماه رمضان

♦ فواید بهداشتی روزه

♦ ماه رمضان، مساجد و نقش امامان مساجد

♦ رمضان ماه تغییر و اصلاح

♦ توصیه های غذایی در ماه رمضان

♦ ماه مهمانی خدا

♦ اهمیت آب و تاثیر آن در ماه مبارک رمضان بر روی بدن

نوشته های دانشجویان:

♦ رمضان ماه مهمانی خدا

♦ رمضان ماه معاد انسان با خدا

♦ ارتباط نزول قرآن با شب های قدر

♦ بهار قرآن ، بهار هدایت و روشنگری

♦ آثار اجتماعی و تربیتی روزه در آینه آیات و روایات

♦ قرآن کتاب تدبر و تفکر

♦ رسم و چگونگی بزرگداشت مردم غزنی از ماه رمضان

گزارش ها:

♦ دانشجویان برتر سال تحصیلی ۱۳۹۲

♦ سمینار علمی وضعیت بیماری توبر کلوز در افغانستان

♦ سمینار علمی لغزش زمین و عوامل موثر آن

♦ گزارش از بازدید هیئت وزارت تحصیلات عالی

_______________________________________________________________

پیام خاتم سال،شماره هفتم،ویژه روز جهانی معلم

پیام خاتم شماره هفتم

برای دانلود فایل نشریه  ویژه روز جهانی معلم بالای آیکن دریافت فایل کلیک نمایید!

این نشریه پیام خاتم شامل موضوعات ذیل می گردد:

مصاحبه ها:

♦ گفتگو با دکتر بینش

♦ گفتگو با دکتر احمدی

♦ گفتگو با خانم راضیه حکیمی

♦ گفتگو با محمد عابد عابد

نوشته های اساتید:

♦ معلم الگوی بهترین ها

♦ نقش نخبگان در تحولات سیاسی-اجتماعی

♦ تاریخچه تعلیم و تربیه مدرن در افغانستان

♦ حق آموزش و نقش آن در زندگی

♦ ارج گذاری از مقام معلم، بهانه ای برای توجه به شفل مقدس معلمی

♦ توسعه علمی ، زمینه ها و گسترش آن در افغانستان

♦ تاثیر تقوا بر شناخت و آگاهی

♦ سرچشمه قنات زندگی، به بهانه روز معلم

نوشته های دانشجویان:

♦ چالش ها و راهکارهای آموزشی در افغانستان

♦ معلم باغبان فطرت انسان

♦ ویژگی های معلم برتر

♦ جایگاه واقعی برای معلم واقعی

♦ پاره ادبی در وصف معلم

♦ معلم گوهر کرانبها زندگی

♦ روش تربیت از منظر پیشوایان دینی

♦ معلم ، شمعی که می سوزد تا بسازد

_______________________________________________________________

پیام خاتم، سال سوم، شماره هشتم، ویژه کنکور1393

پیام خاتم شماره هشتم

برای دانلود فایل نشریه پیام خاتم ویژه کانکور بالای آیکن دریافت فایل کلیک نمایید!

این نشریه پیام خاتم شامل موضوعات ذیل می گردد:

مصاحبه ها:

♦ گفتگو با داکتر سجادی

♦ گفتگو با محترم آقای خموش

مقالات:

♦ راه کارهای کاهش اضطراب در امتحان

♦ کانکور و چالش های موجود

♦ رمز موفقیت در تحصیل

♦ مطالعه، هنر موفقیت در تحصیل

♦ مهارت های حل سوالات کانکور

♦ شیوه های و مهارت های تست زدن در کانکور

♦ اسار موفقیت در پروسه کانکور

گزارش ها:

♦ گزارش از برگزاری روز معلم

♦ گزارش از تبیین اهداف قیام امام حسین با تاکید بر امر به معروف و نهی از منکر

♦ گزارش از پیش نشست سمینار بررسی ویژگیهای حکومت اسلامی با تاکید بر آیات سیاسی قرآن

♦ گزارش از دومین محکمه تمثیلی محصلین دانشکده حقوق

♦ گزارش نماینده مردم در کنار مردم

♦ پوهنتون خاتم النبیین در یک نگاه

_______________________________________________________________

پیام خاتم، سال چهارم،شماره نهم، بهار 1394

برای دانلود فایل پیام خاتم شماره نهم بالای آیکن دریافت فایل کلیک نمایید!

این نشریه پیام خاتم شامل موضوعات ذیل می گردد:

مقالات:

♦ سیاست و حکومت در آیینه قرآن

♦ تفاوت های حکومت اسلامی با حکومت های دمکراتیک

♦ مبانی حکومت دینی از نظر قرآن کریم

♦ نیاز های زمان و جامعه مطلوب از دیدگاه قرآن و حدیث

♦ رابطه دین وسیاست از نگاه قرآن

♦ اخلاق و سیاست از نگاه قرآن

♦ نگاه به امت و ساختار حکومت اسلامی

_______________________________________________________________

پیام خاتم،سال چهارم، شماره دهم،خزان 1394

پیام خاتم شماره دهم

برای دانلود فایل نشریه پیام خاتم شماره دهم بالای آیکن دریافت فایل کلیک نمایید!

این نشریه پیام خاتم شامل موضوعات ذیل می گردد:

مقالات:

♦ فلسفه تحریم اقتصادی ربا در اسلام

♦ تعامل قرآن با فرهنگ اقتصادی زمان نزول

♦ آشنایی با بانک های افغانستان

♦ اقتصاد اسلامی از دیدگاه شهید صدر

_______________________________________________________________

پیام خاتم،سال چهارم،شماره یازدهم،خزان 1394، وِیژه جشن فراغت

پیام خاتم شماره یازدهم

برای دانلود فایل نشریه  ویژه جشنواره فراغت بالای آیکن دریافت فایل کلیک نمایید!

این نشریه پیام خاتم شامل موضوعات ذیل می گردد:

♦ پیام داکتر سجادی، رئیس پوهنتون خاتم النبیین(ص) به مناسبت اولین جشنواره فراغت

♦ به بهانه فراغت(دست نوشته های اساتید)

♦ به بهانه فراغت (همراه با بزرگان غزنی)

♦ خاطرات دوران تحصیلی فارغین 

♦ فارغین به روایت تصویر

♦ گزارش ها

_______________________________________________________________

پیام خاتم، سال پنجم، شماره دوازدهم،تابستان 1395 

پیام خاتم شماره دوازدهم

برای دانلود فایل نشریه  پیام خاتم شماره دوازدهم بالای آیکن دریافت فایل کلیک نمایید!

این نشریه پیام خاتم شامل موضوعات ذیل می گردد:

♦ پیام حضرت آیت الله العظمی محسنی(دام ظله)

♦ جایگاه بلند و برتر پوهنتون خاتم النبیین(ص) در میان پوهنتون های کشور!

♦ ما ملزم به برتری هستیم

♦ کتابخانه، دریچه ای به سوی دانش

♦ پوهنتون رویایی من، رعایت حجاب، اصل مهم برای دختران!

♦ هرکس در زندگی آروزیی دارد

♦ حق وکیل مدافع در قانون اجرائات جزایی

♦ بررسی رفتارهای تغذیه صحیح در دوران بارداری

_______________________________________________________________

پیام خاتم سال ششم،شماره سیزدهم، بهار 1396

پیام خاتم شماره سیزدهم

برای دانلود فایل نشریه پیام خاتم  شماره سیزدهم بالای آیکن دریافت فایل کلیک نمایید!

این نشریه پیام خاتم شامل موضوعات ذیل می گردد:

♦ پیام دکتر سجادی رئیس دانشگاه خاتم النبیین(ص) به مناسبت جشن فراغت

♦ پیام الحاج جواد محسنی نماینده تام الاختیار مؤسس و صاحب امتیاز ارشد

♦ مصاحبه ویژه با دکتر حسین حبیبی ریاست شعبه غزنی

♦ کیفیت، متضمن آینده نهادهای تحصیلی

♦ شیعه و سنی یو وجود دی

♦ دختر با حجاب

♦ مدیریت زمان

_______________________________________________________________

پیام خاتم، شماره چهاردهم، بهار 1397

پیام خاتم شماره چهاردهم

برای دانلود فایل نشریه  پیام خاتم شماره چهاردهم بالای آیکن دریافت فایل کلیک نمایید!

این نشریه پیام خاتم شامل موضوعات ذیل می گردد:

♦ پیام دکتر سجادی به مناسبت سومین دور فراغت دانشجویان شعبه غزنی

♦ توصیه های ارزشمند اساتید دانشگاه خاتم النبیین به دانشجویان

♦ سفر اولین گروه دانشجویان فابلکی به خارج از کشور

♦ تقدیر از دانشجویان برتر ماستری و لیسانس

♦ سختی مسیر راه تا خانه وشیرینی تحصیل

♦ مونوگراف های برتر

♦ فرهنگ و ادب

♦ خاطرات دانشجویان

♦ گزارش ها

_______________________________________________________________

پیام خاتم،سال نهم،شماره پانزدهم بهار و تابستان1399

پیام خاتم شماره پانزدهم

برای دانلود فایل نشریه پیام خاتم شماره پانزدهم بالای آیکن دریافت فایل کلیک نمایید!

این نشریه پیام خاتم شامل موضوعات ذیل می گردد:

♦ رهبریت سالم و مدیریت کارا

♦ پیام دکتر سجادی به مناسبت آغاز سال تحصیلی

♦ پیام دکتر بینش هب مناسبت آغاز سال تحصیلی

♦ مصاحبه با دکتر حبیبی رئیس شعبه غزنی

♦ نا بسامانی فرهنگی و فقر مطالعه؛ علل و راهکارها

♦ گذری به سفر هشت ساله خاتم النبیین شعبه غزنی

♦ مقالات

♦ گزارش ها

♦ سمینار های علمی

♦ خاطرات دانشجویی

♦ مونوگراف های برتر دانشجویان

♦ دانشجو برتر 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

تمام حقوق مادی و معنوی وب سایت مربوط دانشگاه خاتم النبیین شعبه غزنی میباشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است.

Designed & Developed by: Mortaza Soltani