دوشنبه ۲۶ میزان ۱۴۰۰

 

 

معاونت علمی- تدریسی

معاونت علمی – تدریسی در ساختار تشکیلات دانشگاه خاتم النبیین شعبه غزنی بعد از مقام ریاست قرار دارد از نظر تئوری معاونت علمی- تدریسی به عنوان محیط تولید علم و توسعه دانش در سطح دانشگاه فعالیت می نماید و از نظر اجرایی مسئولیت رسیدگی به امور آموزشی و اجرای را بر عهده دارد با توجه به توسعه دانش و تکنالوژی در سطح کلان اجتماعی ضرورت به کار گیری رشته های مورد نیاز بازار و هممچنین به کاری گیری نیروی انسانی دارای تخصص و مهارت های تخنیکی از جمله اولویت های آن است. واحد های علمی مرتبط با معاونت علمی- تدریسی موارد ذیل است:

چشم انداز و ماموریت: 

الف : دانشکده ها ( دانشکده طب معالجوی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشکده اقتصاد و دانشکده قابلگی )

ب : واحد های اجرای مستقر در سازمان مرکزی دانشگاه که با نظارت مستتقیم معاونت تدریسی انجام وظیفه می نمایند:

 1. دفتر معاونت تدریسی
 2. مدیریت امور محصلان
 3. آمریت پلان و پالیسی
 4. آمریت امور اساتید
 5. دانشکده ها

ج : شوراه ها و کمیته های خاص که با ریاست معاون تدریسی تشکیل جلسه داده و انجام وظیفه می کنند عبارتند از:

 • شورای آموزش
 • کمیته تضمین کیفیت
 • کمیته نصاب تحصیلی
 • کمیته تثبیت و ترفیع رتبه
 • کمیته آموزش الکترونیکی
 • کیمته سمع شکایات
 • کمیته کانکور
 • کمیته امتحانات

وظایف معاون تدریسی

 • انجام وظایف رئیس دانشگاه در غیاب وی.
 • رهبری و پیشبرد امور تدریسی و محصلان.
 • اجرائات لازم در مورد تقرر، ترفیع و انفکاک اعضای کادر علمی و استخدام استادان خارج کادر و ارائه آن به رئیس دانشگاه جهت طرح در شورای عالی جهت تصمیم گیری.
 • ارزیابی نصاب تحصیلی و عیار نمودن آن مطابق خواست زمان از طریق مراجع مربوطه.
 • نظارت بر تطبیق نصاب تحصیلی توسط شعبه ها و دانشکده ها.
 • طرح تقویم آکادمیک دانشگاه و ارائه آن به شورای عالی برای تصویب.
 • ریاست شورای اموزش و کمیته های خاص که حسب مورد و ضرورت ایجاد می شود.
 • اجرائات در زمینه پذیرش محصلان جدیدالشمول، برگزاری امتحان شمول و انفکاک محصلان طبق اسناد تفنینی مربوط.
 • اجرا ئات لازم در تهیه و صدور اسناد فراغت و کارت هویت محصلان.
 • گزارش از اجرائات خویش به رئیس دانشگاه و شورای عالی.
 • نظارت بر فعالیت نیروهای اداری و اجرایی زیر مجموعه معاونت علمی- تدریسی.
 • سایر وظایفی که طبق ایجابات خاص وظیفوی به طور قانونی به معاون علمی سپرده می شود.

 

 

تمام حقوق مادی و معنوی وب سایت مربوط دانشگاه خاتم النبیین شعبه غزنی میباشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است.

Designed & Developed by: Mortaza Soltani